Loopbaan medewerker

Wanneer uw medewerker in een uitkeringssituatie terecht komt kan dit voor uw medewerker een zeer onwenselijke situatie zijn. Hoe eerder uw medewerker zich verdiept in- en op zoek gaat naar een nieuwe, passende functie of organisatie, des te sneller de medewerker weer aan de slag kan!

  • Intern doorstromen

Het is denkbaar dat uw medewerker binnen uw eigen schoolbestuur op een andere locatie aan de slag kan in zijn/haar huidige functie. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat uw medewerker een andere functie gaat vervullen binnen de huidige school.

  • Extern doorstromen

Wanneer een medewerker graag zijn/haar kansen buiten het primair onderwijs verkent, kan het voor de medewerker behulpzaam zijn om inzicht te krijgen in zijn/haar kwaliteiten. Als goed werkgever kan u uw medewerker begeleiden in zijn/haar zoektocht in haar loopbaan.

Wat zijn de mogelijkheden?

Heeft uw medewerker behoefte aan begeleiding? Of krijgt uw medewerker graag inzicht in zijn/haar mogelijkheden? We brengen u en uw medewerker graag in contact met deskundige personen.

Arbeidsbemiddeling wachtgelders

  • Voor werkgevers

Door het tekort aan onderwijspersoneel is het een hele uitdaging om vacatures te vervullen. Wij roepen werkgevers op om vooral ook contact te leggen met GS-vitaal. Wellicht kunnen wij u in contact brengen met een uitkeringsgerechtigde die past binnen het profiel van de kandidaat waar u naar op zoekt bent. Tevens kunnen we dan meteen bezien of een loonkostensubsidie of een Vrijstellingsregeling Instroomtoets bij een eventuele beƫindiging dienstverband kan worden toegepast.

  • Voor uitkeringsgerechtigden

Graag verwijzen wij uitkeringsgerechtigden naar de website www.endanwordjeleraar.nl Hier staan veel vacatures in het christelijk onderwijs vermeld.

Meer weten? Bel me gerust!

Arno van Buuren

0180 - 442 664