Een zieke medewerker, wat nu?

Bij verzuim van uw personeelsleden bent u, als werkgever, gedurende de eerste twee jaar van ziekte verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke medewerker. Hier komt heel wat bij kijken en daarom adviseren wij de inzet van een casemanager die het verzuimdossier bewaakt.

Inzet van een casemanager

De ondersteuning door een casemanager is gericht op het bespoedigen van terugkeer van de werknemer naar de werkplek en het voorkomen van stagnatie van het re-integratieproces. Op deze wijze kan de schadelast als gevolg van het verzuim (en eventueel ontslag na 2 jaar ziekte) worden beheerst. Dit is precies één van de doelstellingen van GS-vitaal. Om bij te dragen aan snelle terugkeer en zo het stijgend ziekteverzuimcijfer (plus premie) tegen te gaan bieden we casemanagement aan. Daarvoor werken we samen met onze uitvoeringsorganisatie VGS, die jarenlange ervaring heeft op dit gebied.

Wat mag u van een casemanager verwachten?

De ondersteuning van een casemanager in ziektetrajecten richt zich op de volgende activiteiten:

  • Opstellen van een Plan van Aanpak in samenspraak met betrokkenen.
  • Bewaken van de voortgang van het re-integratietraject, de dossieropbouw en de daarmee samenhangende wettelijke termijnen uit de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Bieden van ondersteuning bij het uitvoeren van de eerstejaarsevaluatie, het opstellen van het uiteindelijke re-integratieverslag en het inzetten van interventies door derden.
  • Optreden als contactpersoon voor de vele partijen, zoals directie, zieke werknemer en betrokken externe partijen (UWV, bedrijfsarts en reïntegratiebedrijven).
  • Verkennen van subsidiemogelijkheden.

Naast het aanwezig zijn op locatie bij geplande afspraken tussen werkgever en werknemer, onderhoudt de casemanager telefonisch contact met de bij het verzuim betrokken partijen en fungeert voor hen als vraagbaak.

Korting van bijna 50%

U kunt gebruik maken van deze dienst voor slechts EUR 82,50 excl. BTW per uur in plaats van het reguliere tarief van EUR 152,50  excl. BTW. Dit komt neer op een korting van bijna 50%.

“In de (soms) ingewikkelde wereld van Casemanagement, Wet Poortwachter, UWV regelgeving, WIA uitkeringen, Re-integratie en Arbeidsdeskundige onderzoeken, heeft Arno ons de afgelopen jaren op zeer vakkundige wijze bijgestaan en ontzorgd” - Klant aan het woord

Wilt u ook worden bijgestaan in deze vaak complexe en tijdrovende situaties? 

Arno van Buuren

casemanager / 0180 - 442 664