Waarom een preventief verzuimbeleidsplan?

Tijdens het traject ‘opstellen (preventief) verzuimbeleid’ denken we met elkaar na over uw rol met betrekking tot ziekteverzuim en welke preventieve acties uw schoolbestuur  al dan niet bewust inzet. Welke behoeften zijn er, welke mogelijkheden zijn er al aanwezig en hoe kan het een en ander aangescherpt en (integraal) opgepakt worden?

Het gesprek

Daarnaast gaan we met u als schoolleider(s) en/of MT in gesprek over de volgende vragen:

  • Hoe hoog is de gewenste verzuimdrempel? Is deze momenteel te hoog of misschien juist te laag?
  • Hoe willen we omgaan met zieke collega’s? Wat kunnen en willen we bieden als het gaat om de re-integratie?
  • Wie zijn betrokken in de verzuimbegeleiding en waarom?

Kort en bondig beleidsplan

Het gesprek wordt voor u kort en bondig uitgewerkt in een concept (preventief) verzuimbeleidsplan, welke nauw aansluit op de strategische visie en doelen van uw schoolbestuur. Met het opstellen van het beleidsplan voldoet u aan uw wettelijke verplichting, en, belangrijker nog, voorkomt u dat er ad hoc beslissingen gemaakt worden die voornamelijk op een onderbuikgevoel gebaseerd zijn dan op het gewenste beleid.

Nu met 50% korting

Omdat we het belang van een preventief verzuimbeleidsplan onderstrepen, biedt GS-vitaal het traject met ruim 50% korting aan voor onze leden. Dit komt neer op een totaalbedrag van circa 255 euro, excl. BTW.

Meer weten?

Martha Koelewijn

Adviseur / 0180 - 442 692