Aanpak

Huis van Werkvermogen

Een goede inzetbaarheid ontstaat als de gezondheid, competenties en normen en waarden van de medewerker, in evenwicht zijn met wat het werk verlangt en biedt. Download onder dit huis meer informatie.

Zo helpen wij scholen hun medewerkers inzetbaar te houden

Werken aan inzetbaarheid begint met een dialoog tussen medewerker en werkgever. Wat is ervoor nodig om het werk gezond en met plezier te kunnen doen? Hierbij belijden we dat we leven in afhankelijkheid van de Heere God. Ziekte en gezondheid is in Zijn Hand. Tegelijkertijd is het goed om als werkgever en medewerker de gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen, voor nu en in de toekomst.

Bovenstaande diensten ondersteunen u hierbij. Heeft u behoefte om hierover door te praten? Of heeft u misschien zelf een tip? Wij staan voor persoonlijk contact en gaan graag in gesprek.