Onze visie

We zijn ervan overtuigd dat leerkrachten de bouwstenen vormen van het schoolonderwijs. Medewerkers die vol overgave invulling geven aan het christelijk reformatorisch onderwijs en onze kinderen vormen. Het is daarom van belang om medewerkers vitaal te houden. Zo kunnen zij met passie, bevlogenheid en veerkracht hun werk uitvoeren. GS-vitaal richt zich dan ook op de blijvende inzetbaarheid van leerkrachten.

Om uitval van medewerkers te voorkomen, zetten we actief in op preventieve maatregelen. Ook bieden wij passende begeleiding bij (dreigend) verzuim en ontslag. Hierbij weten en belijden we dat niet alles maakbaar is. Ons leven is afhankelijk van de Heere God. Ziekte en gezondheid is in Zijn Hand. Dit sluit niet uit dat het belangrijk is om als werkgever en medewerker de verantwoordelijkheid te nemen. GS-vitaal ondersteunt u hierin.

"We zijn ervan overtuigd dat leerkrachten de bouwstenen vormen van het schoolonderwijs. Het is daarom van belang dat zij met passie, bevlogenheid en veerkracht werken." - Martha Koelewijn

Het verhaal van GS-vitaal

De naam ‘GS-vitaal’ zegt het al: we richten ons op de vitaliteit van werkgevers en werknemers binnen het Gereformeerd Schoolonderwijs. Onze kerntaak is het vergoeden van uitkeringen met betrekking tot ww-lasten, ziekte en schorsing. Maar, GS-vitaal zet zich ook in om dit juist te voorkomen. Met onze kennis en expertise denken we graag in een vroeg stadium met u mee over het werkvermogen – de inzetbaarheid – van uw medewerkers. Dit doen we aan de hand van het Huis van Werkvermogen. GS-vitaal biedt voor iedere verdieping van het Huis van Werkvermogen ondersteuning. Of het nu gaat om een werkdrukscan, een inzetbaarheidsgesprek, een dossiercheck of het investeren in leiderschapsvaardigheden. Ons doel is om de gezondheid, competenties en normen en waarden van uw medewerkers in evenwicht te brengen en houden met wat het werk vraagt en biedt.

Onze werkwijze

​Wij zijn dagelijks in gesprek met schoolleiders, teamleiders en leerkrachten. Met behulp van hun kennis over inzetbaarheid van personeel én uitkeringen met betrekking tot ww-lasten, ziekte en schorsing, staan zij klaar om u bij te staan. Onze werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak. Samen met u gaan we graag aan de slag met het thema vitaliteit. We ondersteunen en moedigen u en uw personeel aan om invulling te geven aan de inzetbaarheid van medewerkers. Dit doen we heel concreet door met u het gesprek te voeren over waar het knelt en tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen. Samen met u geven wij graag concreet invulling aan het begrip ‘blijvende inzetbaarheid’ en zorgen wij er samen voor dat uw personeel zo goed en vitaal mogelijk het werk op uw school kan verrichten.

Ons team

Wij maken gebruik van de expertise van professionele en gepassioneerde hrm-adviseurs van VGS, ondersteund door administratieve medewerkers van VGS. Wij werken samen met diverse partijen waaronder het landelijke VFPF. Klik hier voor onze rechtstreekse contactgegevens.

Bestuur

Het bestuur van GS-vitaal bestaat uit:

  • de heer L. Molendijk, voorzitter
  • mevrouw T.E. Mak-Blom, secretaris
  • mevrouw W. van Dalen, penningmeester
  • de heer A.C. Nobel
  • de heer C.W. Dam