Interventies op de volgende deelgebieden komen in aanmerking voor cofinanciering:

  • Loopbaan- en inzetbaarheidsvraagstukken;
  • Gezondheid – en welbevinden vraagstukken.

Het proces van het toekennen van cofinanciering staat in de afbeelding hieronder toegelicht.

De cofinanciering bedraagt 50% van een traject met een maximum van 2.000 euro incl. BTW per medewerker voor een looptijd van 3 jaar.

 

De cofinanciering wordt alleen geboden op preventieve interventies en niet op interventies die voorgesteld worden in het kader van de re-integratie bij ziekte. Hierin vraagt de Wet Verbetering Poortwachter de nodige inspanning van de werkgever. Ook de Arbowet vereist inspanning van de werkgever als het gaat om bijvoorbeeld aanpassing aan de inrichting van de arbeidsplaats. Bovenop de wettelijke bepalingen wil de cofinancieringsregeling interventies stimuleren.

Meer weten? Neem contact op.

Martha Koelewijn | Adviseur

0180 - 442 692