Advies nodig over een (dreigend) ontslag? Ik begeleid u graag!

Arno van Buuren

0180 - 442 664

Ontslag voorkomen

Wanneer u te maken krijgt met een dreigend ontslag, is het van belang om GS-vitaal al in een vroeg stadium in te schakelen. Zo kunnen wij samen met u kijken of u het ontslag nog kunt voorkomen. Allereerst is het belangrijk om te achterhalen waarom de medewerker niet goed functioneert. Zit diegene bijvoorbeeld niet lekker in zijn of haar vel? Ligt de medewerker niet lekker in het team? Of zijn er twijfels of de functie wel passend is? Door de juiste ondersteuning te bieden, kunt u het ontslag wellicht nog voorkomen. We adviseren u graag over de manier waarop u dit het beste kunt aanpakken. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat uw medewerker binnen uw eigen schoolbestuur op een andere locatie aan de slag kan in een vergelijkbare functie. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat uw medewerker een andere functie gaat vervullen binnen de huidige school. Wanneer een medewerker graag zijn of haar kansen buiten het primair onderwijs verkent, kan het voor de medewerker behulpzaam zijn om inzicht te krijgen in de eigen kwaliteiten. Als goed werkgever kan u uw medewerker hierin begeleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan loopbaanbegeleiding. Wij brengen u en uw medewerker graag in contact met deskundige personen.

Vergoeden uitkeringslasten

Is het ontslag van uw medewerker niet meer te voorkomen? Dan adviseren wij u graag over de mogelijkheden rondom het verlagen van de (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkering die ten laste wordt gebracht van u als ex-werkgever. Ook in dit geval is het belangrijk om één van onze adviseurs op tijd te betrekken bij de casus. Bij een ontslagtraject moet u namelijk kunnen aantonen dat u voldoende stappen hebt ondernomen om het ontslag te voorkomen. Per 1 augustus 2022 komt een gedeelte van de WW-last voor uw eigen rekening, als gevolg van de modernisering van het Participatiefonds en BWGS. Vanaf dit moment spreken we over een verlagingsverzoek. We kijken graag met u mee of uw dossier op orde is, nog voordat u een verlagingsverzoek indient.

Wanneer heb ik recht op een vergoeding?

Om een verlagingsverzoek in te dienen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het indienen van een verlagingsverzoek is alleen mogelijk voor schoolbesturen die zijn aangesloten bij de Stichting Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs (BWGS). Verder verschillende de voorwaarden per ontslagtraject. U kunt dit terugvinden in het Reglement en de bijbehorende bijlagen. Deze vindt u aan het einde van deze pagina bij ‘Downloads’. Alleen wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, kunnen wij uw verlagingsverzoek in behandeling nemen.

Hoe kan ik een verlaging op de WW-lasten aanvragen?

Wilt u een verlaging aanvragen voor de uitkeringskosten van uw werknemer? Dan kunt u bij GS-vitaal een vergoedingsverzoek indienen. Dit doet u via het formulier onderaan deze pagina. Zorg ervoor dat u ook de bijbehorende bijlagen invult die in uw geval van belang zijn. Het ingevulde formulier en de bijbehorende bijlagen stuurt u naar info@gs-vitaal.nl.

Beoordeling verlagingsverzoek

Het is van belang dat u de aanvraag zo snel mogelijk indient. Dit is al mogelijk vanaf het moment dat bekend is dat u overgaat tot ontslag en als alle stukken rond zijn. U hoeft dus niet te wachten tot de daadwerkelijke ontslagdatum. Na het versturen van de aanvraag controleren wij het verlagingsverzoek. We informeren u vervolgens binnen acht weken of het verzoek tot het aanvragen van de verlaging van de WW-last is goedgekeurd of afgewezen.

Arbeidsbemiddeling wachtgelders

Door het tekort aan onderwijspersoneel is het een hele uitdaging om vacatures te vervullen. Wij roepen werkgevers op om contact te leggen met GS-vitaal. Wellicht kunnen wij u in contact brengen met een uitkeringsgerechtigde die past binnen het profiel van de kandidaat waar u naar op zoekt bent. Tevens kunnen we dan bepalen of een loonkostensubsidie of een Vrijstellingsregeling Instroomtoets bij een eventuele beëindiging van het dienstverband kan worden toegepast.

Informatie voor (ex-)werknemers

Als uw dienstverband in het primair onderwijs wordt beëindigd, dan kunt u recht hebben op een werkloosheidsuitkering (WW). Deze uitkering kunt u aanvragen via een website van het UWV: www.werk.nl. Mogelijk komt u ook in aanmerking voor een bovenwettelijke uitkering. Deze kunt u aanvragen bij WWplus.

De adviseurs van GS-vitaal geven u informatie en advies rondom de aanvraag van uitkeringen en de regels rondom een bovenwettelijke uitkering. Ook ontvangt u maandelijks een formulier, waarop u uw sollicitaties en mogelijk verricht werk aangeeft.

GS-vitaal werkt samen met het landelijke Participatiefonds in de ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk. Graag verwijzen wij door naar de website www.endanwordjeleraar.nl. Hier staan veel vacaturen in het christelijk onderwijs vermeld.