Advies nodig over een (dreigend) ontslag? Ik begeleid u graag!

Arno van Buuren

0180 - 442 664

Ontslag voorkomen

Wanneer u te maken krijgt met een dreigend ontslag, is het van belang om GS-vitaal al in een vroeg stadium in te schakelen. Zo kunnen wij samen met u kijken of u het ontslag nog kunt voorkomen. Allereerst is het belangrijk om te achterhalen waarom de medewerker niet goed functioneert. Zit diegene bijvoorbeeld niet lekker in zijn of haar vel? Ligt de medewerker niet lekker in het team? Of zijn er twijfels of de functie wel passend is? Door de juiste ondersteuning te bieden, kunt u het ontslag wellicht nog voorkomen. We adviseren u graag over de manier waarop u dit het beste kunt aanpakken. Denk hierbij aan loopbaanbegeleiding aan de hand van het voeren van een inzetbaarheidsgesprek. Op deze manier krijgt u inzicht in de persoonlijkheid, kwaliteiten en valkuilen van de medewerker. Hiermee kunt u samen werken aan duurzame inzetbaarheid.

Vergoeden uitkeringslasten

Is het ontslag van uw medewerker niet meer te voorkomen? Dan adviseren wij u graag over de mogelijkheden rondom het vergoeden van de (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkering die ten laste wordt gebracht van u als ex-werkgever. Ook in dit geval is het belangrijk om één van onze adviseurs op tijd te betrekken bij de casus. Bij een ontslagtraject moet u namelijk kunnen aantonen dat u voldoende stappen hebt ondernomen om het ontslag te voorkomen. We kijken graag met u mee of uw dossier op orde is, nog voordat u het vergoedingsverzoek indient.

Wanneer heb ik recht op een vergoeding?

Om een vergoedingsverzoek in te dienen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het indienen van een vergoedingsverzoek is alleen mogelijk voor schoolbesturen die zijn aangesloten bij de Stichting Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs (BWGS). Verder verschillende de voorwaarden per ontslagtraject. U kunt dit terugvinden in het ‘Reglement 2021-2022’ en de bijbehorende bijlagen. Deze vindt u aan het einde van deze pagina bij ‘Downloads’. Alleen wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, kunnen wij uw vergoedingsverzoek in behandeling nemen.

Hoe kan ik een vergoeding aanvragen?

Wilt u een vergoeding aanvragen voor de uitkeringskosten van uw werknemer? Dan kunt u bij GS-vitaal een vergoedingsverzoek indienen. Dit doet u via het formulier ‘Vergoedingsverzoek GS-vitaal | BWGS 2021-2022’ (onderaan deze pagina). Zorg ervoor dat u ook de bijbehorende bijlagen invult die in uw geval van belang zijn. Welke bijlagen dit zijn, vindt u in Hoofdstuk 4 van het ‘Reglement 2021-2022’. Het ingevulde formulier en de bijbehorende bijlagen stuurt u naar info@gs-vitaal.nl.

Beoordeling vergoedingsverzoek

Het is van belang dat u de aanvraag zo snel mogelijk indient. Dit is al mogelijk vanaf het moment dat bekend is dat u overgaat tot ontslag en als alle stukken rond zijn. U hoeft dus niet te wachten tot de daadwerkelijke ontslagdatum. Na het versturen van de aanvraag controleren wij het vergoedingsverzoek. We informeren u vervolgens binnen acht weken of het verzoek tot het aanvragen van de vergoeding is goedgekeurd of afgewezen.

Informatie voor (ex-)werknemers

Als uw dienstverband in het primair onderwijs wordt beëindigd, dan kunt u recht hebben op een werkloosheidsuitkering (WW). Deze uitkering kunt u aanvragen via een website van het UWV: www.werk.nl. Mogelijk komt u ook in aanmerking voor een bovenwettelijke uitkering. Deze kunt u aanvragen bij WWplus.

De adviseurs van GS-vitaal geven u informatie en advies rondom de aanvraag van uitkeringen en de regels rondom een bovenwettelijke uitkering. Ook ontvangt u maandelijks een formulier, waarop u uw sollicitaties en mogelijk verricht werk aangeeft.

GS-vitaal werkt samen met het landelijke Participatiefonds in de ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk.