Webinar

De belangrijkste wijzigingen zijn door GS-vitaal in samenwerking met VGS toegelicht in een webinar.

Terugkijken? Vraag dan de link op bij GS-vitaal.

Belangrijkste wijzigingen

Een werkgever krijgt voortaan standaard 50% van de werkloosheidskosten vergoed. Om in aanmerking te komen voor een verlaging van de eigen bijdrage moet de werkgever voldoen aan de voorwaarden die in het reglement staan.

In afwijking van het Participatiefonds zullen bij BWGS meerdere beëindigingsgronden in het reglement (voor verlagen van de eigen bijdrage) blijven bestaan. In de praktijk zal dit betekenen dat BWGS schoolbesturen, bij een positieve toets, vrijwel nooit de 50% eigen bijdrage zullen moeten betalen, maar dat deze beperkt zal blijven tot 10%. Zo kunnen in tegenstelling tot het Participatiefonds beëindigingen van tijdelijke dienstverbanden blijvend in aanmerking komen voor vergoeding, evenals verlagingsverzoeken op grond van een ontslag met wederzijds goedvinden (de vaststellingsovereenkomst). Het BWGS reglement is echter wel herzien en het aantal artikelen is sterk teruggebracht. Zo is er bijvoorbeeld geen onderscheid meer aangebracht tussen vaste en tijdelijke contracten, waardoor de leesbaarheid sterk is verbetert.

Administratieve afhandeling

Een bijkomende wijziging per 1 augustus is de manier van verrekenen van uitkeringskosten. Deze worden niet langer door DUO ingehouden op de lumpsum, maar worden door het Participatiefonds in rekening gebracht bij de scholen. Het Participatiefonds zal de bij hen aangesloten scholen een factuur sturen met een eigen bijdrage van 50% of 10%. Bij BWGS aangesloten scholen krijgen altijd een factuur ter hoogte van 100% van de uitkeringskosten. Scholen kunnen vervolgens een verlagingsverzoek indienen voor 50% (dossiers die niet door de instroomtoets zijn gekomen of niet bij BWGS zijn gemeld) of voor verlaging naar 10% eigen bijdrage.

Let op: de factuur moet eerst in volledigheid worden voldaan aan het Participatiefonds. Scholen kunnen hier ook een automatische incasso voor afgeven, wat aanbevolen wordt. Vervolgens kan het verlagingsverzoek worden ingediend bij BWGS.

Wij adviseren scholen te kunnen inloggen op mijnpf.nl om de facturen te kunnen opvragen.

Vragen? Bel/mail Arno.

Arno van Buuren, adviseur GS-vitaal

0180 - 442 664