Voor zo’n coaching on the job traject kunt u via GS-vitaal de Subsidie Lerend Werken aanvragen. GS-vitaal werkt hierin samen met het landelijke VFPF, die de subsidie verstrekt.

Wat houdt de subsidie in

De subsidie vergoedt 80% van de kosten van een individueel ‘coaching on the job’ traject, met een maximum van € 2.500 incl BTW per schoolleider. Ook krijgt u toegang tot kosteloze deelname aan een intervisiegroep voor extra verdieping. Het coachingstraject moet binnen 8 maanden na verlening van de subsidie afgerond zijn.

U bepaalt zelf wat u wilt leren

Om gericht gecoacht te kunnen worden, formuleert u eerst waar in de dagelijkse praktijk voor u de uitdaging en leerpunten zitten. Uw leervraag geeft aan wat u in de praktijk lastig vindt op het gebied van de verzuimaanpak en/of de aanpak gericht op duurzame inzetbaarheid van personeel. Uw leerdoel beschrijft wat u concreet met de coaching wilt bereiken.

Leervraag en leerdoel

De leervraag is gericht op het verhogen van de inzetbaarheid van personeel, het versterken van de arbeidsmarktpositie van personeel en het voorkomen of terugdringen van het (ziekte)verzuim op de eigen school, en kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • uw vaardigheden bij het voeren van gesprekken met de teamleden;
  • het herkennen en aanpakken van uw valkuilen bij het leidinggeven;
  • uw rol als schoolleider bij het verbeteren van de verstandhouding met en samenwerking binnen het team;
  • het tijdig herkennen van signalen die duiden op mogelijke uitval bij uw medewerkers;
  • het ondersteunen van medewerkers bij hun re-integratie;
  • het formuleren en in uitvoering brengen van uw visie op verzuim;
  • ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers in kaart brengen en stimuleren;
  • loopbaanplanning bespreekbaar maken.

U kiest zelf uw coach

U kiest zelf een coach die het beste past bij u en uw leerdoel. De coach hoeft niet uit de onderwijshoek te komen, maar affiniteit met onderwijs is uiteraard wel een pré.

Voorwaarden coach

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet de coach voldoen aan een van de volgende voorwaarden. Hij/zij:

Via de sites van de organisaties kunt u zoeken in een bepaalde regio, op specialisatie, sector en type coach.

Interesse? Vragen? Neem contact op

Martha Koelewijn

0180 - 442692

Als directeur heb ik helaas regelmatig te maken met uitval van een collega. Hoe komt dit en wat doe ik daaraan? Wat is mijn rol in de begeleiding? Ik heb een coach gezocht, vanuit de subsidieregeling. Ik heb dit als heel plezierig ervaren. Uiteindelijk bleek na het traject dat deze coaching ook in aanmerking kwam voor het informeel leren in het kader van de herregistratie schooldirecteur. Een aanrader! - Rick Boom, directeur Banisschool Rijssen