Vragen over een vergoedingsverzoek? Wij adviseren u graag!

Sarah Voogt | Anne-Marie Casteleijn

0180 - 442 631 | 0180 - 442 658

Vergoeden loonkosten

Alle aangesloten scholen van de Stichting Vervangingsfonds voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VFGS) kunnen een vergoeding voor ziekte en schorsing aanvragen bij GS-vitaal. GS-vitaal biedt lage premies op basis van het gemiddelde bruto loon. Voor het vergoeden van loonkosten kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

  • 14 dagen eigen risico
    Hierbij draagt u twee weken het eigen risico. Hierna heeft u recht op een vergoeding van de loonkosten voor lang verzuim. De premie bedraagt 5,10% in 2024.
  • 182 dagen eigen risico
    U kunt het eigen risico ook de eerste zes maanden zelf dragen tegen een lagere premie van 2,40%. Dit is vooral aantrekkelijk wanneer uw school zelf wat meer risico kan dragen.

Wanneer heb ik recht op een vergoeding?

Afhankelijk van de premie die u kiest, heeft u recht op een vergoeding voor de loonkosten van een zieke of geschorste medewerker. Dit kan al vanaf de vijftiende dag van afwezigheid. Wilt u graag het overzicht inzien van verzuimende medewerkers en de bijbehorende verzuimbegeleiding? Gebruik dan de tool ‘Verzuimmanagement’ van RAET. Hiermee krijgt u maandelijks een reminder voor het indienen van een vergoedingsverzoek. De tool is te gebruiken door in te loggen via het klantportaal van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).

Hoe kan ik een vergoeding aanvragen?

Wilt u een vergoeding aanvragen voor een zieke of geschorste medewerker? Dan kunt u bij GS-vitaal een vergoedingsverzoek indienen.

Aanvragen via YouForce

Bent u aangesloten bij de personeels- en salarisadministratie van VGS? Dan kunt u zelf een aanvraag indienen via de self service module in YouForce. Ook deze tool kunt u raadplegen via het klantportaal van VGS. U hoeft alleen de eerste aanvraag per zieke medewerker in te dienen. Hiervoor heeft u twee maanden de tijd.

Aanvragen via formulier

Wanneer u niet bent aangesloten bij de personeels- en salarisadministratie van VGS, dan kunt u de vergoeding aanvragen via het formulier aanvraag vergoeding ziekte en schorsing. Zorg ervoor dat het verzuimpercentage correct is weergegeven en dat u de juiste (wijzigings)datum noteert. Het ingevulde formulier stuurt u naar ons door via info@gs-vitaal.nl. Let op: dit document moet u iedere maand opnieuw invullen en opsturen.

Beoordeling vergoedingsverzoek

Het is belangrijk dat u de aanvraag binnen twee maanden indient. Hierna vervalt namelijk het recht op een vergoeding. In de zomermaanden (juni, juli, en augustus) geldt een maximale aanvraagperiode van drie maanden. Na het versturen van de aanvraag controleren wij het vergoedingsverzoek. We informeren u vervolgens zo snel mogelijk of het verzoek tot het aanvragen van de vergoeding is goedgekeurd of afgewezen.

Verplichtingen werkgever

Wanneer een werknemer ziek is en het onduidelijk is hoelang dit gaat duren, dan begint u samen aan een re-integratietraject. Als werkgever is het belangrijk dat u daarbij de re-integratieverplichtingen scherp heeft. Deze verplichtingen volgen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Zie onderstaande afbeelding. Heeft u hulp of advies nodig? Klik hier