Om vitaal en inzetbaar te kunnen zijn, zijn verschillende zaken van belang. Dit komt goed tot uiting in de theorie van het Huis van Werkvermogen. Alle vier de verdiepingen zijn van belang om te komen tot een stevig huis. De basis van het huis is de gezondheidsverdieping.

Gezondheid gaat breder dan alleen de lichamelijke gezondheid. Dit wordt onderstreept door het concept ‘Positieve Gezondheid’, ontwikkeld door Machteld Huber, voormalig huisarts en onderzoeker.

Het concept ‘Positieve Gezondheid’ kent 6 pijlers:

  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Meedoen
  • Dagelijks leven.

Uit onderzoek blijkt dat deze 6 pijlers door mensen alle 6 even belangrijk gevonden worden als het om hun gezondheid gaat.

Vragenlijst

Door middel van een vragenlijst/test op mijnpositievegezondheid.nl kun je achterhalen hoe het gesteld is met jouw brede gezondheid. Bij het invullen van de test krijg je per pijler 7 stellingen te zien. Bij elke stelling kun je aangeven in hoeverre je het er mee eens bent of niet. De uitkomsten krijg je teruggekoppeld aan de hand van een spinnenwebmodel.

Hulpmiddel tot gesprek

De test is een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld je echtgenoot, vriend(in), familielid of je huisarts. Door middel van de test krijg je een vollediger beeld over hoe het echt met je gaat. In gesprek met iemand die je vertrouwt, kun je samen nagaan of je graag wat zou willen veranderen en wat daarbij kan helpen.

Kanttekening

Niet alle stellingen zullen even goed aansluiten bij mensen met een christelijke levensvisie. Een stelling zoals ‘ik heb controle over mijn leven’, zal door christenen anders ingevuld worden.

Desondanks is de test zeer de moeite waard, vanwege de breedte van de onderwerpen. Bij mentaal welbevinden gaat het bijvoorbeeld ook over ‘concentreren’ en ‘jezelf accepteren’. en bij dagelijks functioneren over ‘je grenzen kennen’ en ‘hulp kunnen vragen’. Ook een onderwerp als ‘omgaan met geld/rondkomen met je geld’ wordt meegenomen.

Animatie

In de animatie hieronder wordt kort uitgelegd wat Positieve Gezondheid is en hoe het werkt.

GS-vitaal stimuleert schoolleiders en medewerkers om werk te maken van hun vitaliteit en inzetbaarheid. We delen en ontwikkelen daarom tools die hierbij helpen.

Meer weten? Bel gerust!

Martha Koelewijn | Adviseur

0180 - 442 692