Hoe werkt de Werkdrukscan?

Uw medewerkers worden per e-mail uitgenodigd om de vragenlijst online in te vullen. Het invullen kost ongeveer 15 minuten. De medewerker ontvangt vervolgens direct een persoonlijke rapportage via de e-mail. Doordat de oorzaken van werkdruk op individueel niveau inzichtelijk worden gemaakt, helpt dit rapport bij de bewustwording bij de medewerker. De werkgever ontvangt dit rapport uiteraard niet.

De medewerker kan (als daar behoefte aan is) een gesprek aanvragen met de leidinggevende. Doel van dit gesprek is om te bespreken wat op individueel niveau gedaan kan worden om de beleefde werkdruk te verminderen.

Geanonimiseerde teamrapportage

De schooldirectie ontvangt bij minimaal 5 ingevulde scans, een geanonimiseerde teamrapportage. Deze rapportage wordt door de adviseurs van VFPF en GS-vitaal eerst besproken met de directie en daarna met het team. Samen worden ideeën bedacht hoe de ervaren werkdruk te verlagen. De directie stelt vervolgens een Plan van Aanpak op.

Meer weten? Bel gerust!

Martha Koelewijn | Adviseur

0180 - 442 692