Hoe hoog is de loonkostensubsidie?

De hoogte van de (maximale loonkosten) subsidie bedraagt:

  • Eerste jaar van het dienstverband: 30 procent van het brutoloon (inclusief vakantiegeld e.d. maar exclusief werkgeverslasten) tot een maximum van EUR 12.000,-.
  • Tweede jaar van het dienstverband: 15 procent van het brutoloon (inclusief vakantiegeld e.d. maar exclusief werkgeverslasten) tot een maximum van EUR 6.000,-.

De hoogte van de subsidie wordt verrekend naar rato van het aantal gewerkte uren. Bovenstaande bedragen gaan uit van een volledige werkweek.

Wat zijn de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen?

Om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie, zijn er een aantal voorwaarden:

  • De werkgever moet aangesloten zijn bij de Stichting BWGS;
  • De werkgever biedt de werknemer een dienstverband van minimaal 1 jaar aan;
  • De werknemer heeft een tenminste 1 jaar een WW-uitkering ontvangen;
  • De uitkering van de werknemer loopt nog tenminste 2 jaar door;
  • Betaling geschiedt op de 12e, 18e en 24e maand van het dienstverband.

Meer weten? Bel gerust!

Arno van Buuren | Adviseur

0180 - 442 664