Het ambacht van de schoolbestuurder – Dick den Bakker

“Het wordt tijd om de verstikkende deken met alle belangen van het onderwijs af te werpen. (…)Minder denken in maakbaarheid, prestatie-indicatoren en kengetallen, en meer in gemeenschapszin: het samen met bestuur en toezicht, leiding én de leraar in praktische wijsheid zoeken naar wat het goede is om te doen. (…) de menselijke kant van de besturing, met alle onvolkomenheden en onvoorspelbaarheid, is belangrijker dan vaak wordt gedacht.” 

In zijn nieuwe boek laat Dick den Bakker zien hoe we kunnen toewerken naar een pedagogische bestuurscultuur. Wat is hier voor nodig? En welke rol speelt het gedrag en handelen van de bestuurder hierin? Een absolute aanrader voor iedereen die zich begeeft in de wereld van het onderwijsbestuur!

De radicale uitbanning van haast – John Mark Comer

In het hectische leven is rust een schaars goed. Comer werd geconfronteerd met een gehaast en overvol leven en stelde zich de vraag ‘Wie ben ik aan het worden?’. Hij ervaarde dat zijn jachtige leven ten koste ging van de diepere waarden in het leven. Een druk en gehaast leven doet ons geen goed. Het tast je gezondheid, je relaties, en nog belangrijker je geloofsleven aan. In dit boek beschrijft Comer 4 belangrijke acties die we kunnen integreren in ons leven om minder gehaast te leven: stil zijn en afzondering zoeken, sabbatsrust, streven naar eenvoud en vertragen.
Comer is een jonge Amerikaanse predikant en zijn wijze van belijden van het geloof  en taalgebruik kan voor ons als reformatorische christenen wat schuren met onze beleving. Als je daar doorheen kan kijken, dan is het boek toegankelijk geschreven en geeft het praktische handvatten voor de strijd die ervaren kan worden in de balans tussen werk en privé.

Verlangen – Elisabeth Prentiss

Enige tijd geleden verscheen de herdruk van dit prachtige boek. Het boek neemt je mee in de dagboekfragmenten van Kathy die zij start op haar 16e verjaardag en haar volgt tot volwassenvrouw, moeder van een gezin. Ze schrijft over haar puberale neigingen, haar vriendschappen, haar karaktertrekken, het verlies van haar vader, haar worstelingen in het moederschap en huwelijk, haar schoonfamilie waar zij maar moeilijk mee over weg kan. Kathy is puur in haar beschrijvingen en deelt haar eerlijke worstelingen en gaande weg lees je hoe haar hart door Gods genade verandert en zij ingewonnen mag worden en zij vanuit deze genade mag leven. Ondanks alle persoonlijke tegenslagen en verdriet, herinnert de boodschap in dit boek aan Gods nooit aflatende trouw.