Pleidooi Algemene Onderwijsbond (AOb)

Voor personeel met long covid in de zorg is met terugwerkende kracht een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten voor iedereen. Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) moeten onderwijspersoneel met long covid en andere langdurig zieken in aanmerking komen voor dezelfde regelingen als zorgpersoneel.

“Dit is nu in de cao-verplegenden en verzorgenden geregeld, met terugwerkende kracht tot de start van corona, maart 2020”, zegt Jim van Emden, beleidsadviseur en jurist bij de AOb. “Voor het onderwijs willen wij dit ook. We schatten dat hooguit 50 procent van de mensen in het onderwijs zo’n aanvullende verzekering heeft. Dat moet 100 procent worden. Het gaat niet alleen over covid: ook als je kanker krijgt, loop je kans op een enorme inkomensval.”

In een brief aan de Tweede Kamer pleit de AOb samen met andere onderwijsbonden voor een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling en compensatiemaatregelen voor werknemers met long covid. “Deze mensen hebben onder moeilijke omstandigheden doorgewerkt toen de maatschappij dat vroeg. Nu dreigen zij door hun loyaliteit arbeidsongeschikt te worden. Een financiële compensatie is het enige dat de regering nu nog kan doen. Dat dit voor het onderwijs nog niet geregeld is, is niet te rijmen met de zorgplicht van de overheid”, reageert AOb-voorzitter Tamar van Gelder.

Lees meer op de website van AOb:

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering

De nieuw benoemde medewerkers van werkgevers die hun salarisadministratie hebben uitbesteed aan de VGS, worden geattendeerd op de mogelijkheid om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij Loyalis. Daarnaast kunnen schoolbesturen ervoor kiezen dit standaard voor al hun werknemers te regelen, tenzij een werknemer hiervan afziet.

“Een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering kan het verschil maken tussen op bijstandsniveau belanden of minimaal 70 procent van je laatstverdiende salaris houden”

 

Medewerkers kunnen zelf op een later moment/na indiensttreding via de site van Loyalis alsnog deze verzekering afsluiten.

Op de salarisstrook kan een medewerker zien of hij een verzekering heeft afgesloten. Let daarbij op woorden als ipap, loyalis of aov.

Vragen? Neem gerust contact op!

Martha Koelewijn

0180 - 442 692