Zo’n 5 jaar geleden besloot hij tot het inzetten van een externe casemanager bij verzuimtrajecten binnen zijn scholen. Niet zozeer twijfelend aan zijn eigen kunnen, maar als bovenschools directeur focuste Eric van Kranenburg zich liever op de relatie met de werknemers en de primaire processen binnen de scholen, die al volop aandacht en tijd vragen.

“Het inzetten van een casemanager is risicomijding, waarborgt de continuïteit van het proces en betekent ook optimale zorg voor de medewerker”, aldus van Kranenburg.

 

Per 1 april 2021 legde Van Kranenburg zijn functie als directeur-bestuurder bij Stichting De Planthof (met scholen in Gameren, Leerbroek en Poederoijen) neer en ging fulltime verder binnen hksmediation, zijn eigen mediationpraktijk. Samen met casemanager Arno van Buuren blikt hij terug op de samenwerking in de afgelopen jaren, waarin meerdere trajecten samen zijn opgepakt. Van Kranenburg:

“Met een personeelsbestand van een kleine honderd medewerkers was er altijd wel iets, wat maakte dat we meerdere trajecten hebben doorlopen. Met de ondersteuning van Arno van Buuren zijn deze telkens tot een waardig einde gebracht, hetzij tot aan een hersteldmelding, hetzij tot aan de beëindiging van het dienstverband na 2 jaar ziekte. Ook als het ging om ernstige ziektegevallen of bij trajecten van psychische aard.” Even valt een moment stilte, beiden denkend aan een recent overleden collega…

“Vaak heb je goede gesprekken met de werknemer” geeft Arno van Buuren aan. “Ik doe mijn werk echt met plezier. Graag wil ik iets betekenen voor de werknemer en voor de werkgever door ze te ontzorgen in het proces wat komt kijken bij een verzuimtraject.”

 

Bij een griepje hoeft hij niet mee te denken, maar zodra het gevoel bestaat dat een traject langer kan gaan duren, wordt Arno geïnformeerd. Hij is vervolgens proactief in signaleren, doet voorstellen en heeft ook een goed netwerk om zich heen. Als casemanager onderhoudt hij diverse contacten met betrokken partijen zoals de bedrijfsarts, UWV, arbeidsdeskundige en loopbaanbegeleider.

Van Kranenburg: “Schoenmaker houd je bij je leest! Dat geldt ook voor een schooldirecteur of bovenschools bestuurder. Zorg voor mensen om je heen met kennis van zaken. Ziekteverzuim is een risicovolle materie. Huur een deskundige in die inhoudelijk de zaak beheerst en procesmatige zaken bewaakt en uitvoert. Een casemanager is meer dan alleen een zakelijke verbinding. Toegevoegde waarde is ook dat de casemanager bekend is bij en met de medewerker. Zij kunnen dan ook contact opnemen met hem om vragen te stellen, bijvoorbeeld over formulieren et cetera. Dat geeft medewerkers vertrouwen en rust dat ook hun belang wordt gediend.”

Eric van Kranenburg verandert binnenkort van leest, alhoewel hij het onderwijs niet geheel verlaat. In de toekomst staat hij mogelijk weer open voor interim-opdrachten. Als MfN geaccrediteerd mediator is hij onder andere betrokken bij kerken, gezinnen en ook scholen. Zo voert hij gesprekken met duo-leerkrachten waarbij de samenwerking niet meer naar behoren verloopt. Door inzet van mediation kan de directeur zijn of haar onpartijdigheid behouden. Ook kan er sprake zijn van bemiddeling tussen ouders en school of tussen bestuur en directeur. Op dit moment voert hij een organisatieonderzoek uit binnen een middelgrote schoolorganisatie. Zijn uitgangspunt is dat er geen ‘koppen moeten rollen’, maar dat het traject moet leiden tot herstel van relaties. Dergelijke onderzoeken steekt hij altijd vanuit mediation-oogpunt in waardoor er een bedding gecreëerd wordt voor het herstellen van een evenwichtige, professionele en veilige schoolcultuur.

Van Kranenburg sluit af: “Ik kan terugzien op een bijzonder fijne en zinvolle samenwerking met Arno van Buuren.”

Meer weten over wat een casemanager precies doet?

Lees hier meer over de dienst ‘casemanagement’, ons gereduceerde tarief en andere klantervaringen.

Casemanagement

Neem contact op en ontdek wat een casemanager voor jou kan betekenen.

Arno van Buuren

casemanager / 0180 - 442 664