Zo werd in mei 2022 een CAO-akkoord afgesloten waarmee de loonkloof gedicht werd tussen het Primair en Voortgezet Onderwijs. Dit akkoord ging in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

Over de eerste maanden van het jaar (januari tot en met april), was er dus sprake van een hoger brutoloon dan de uitgekeerde VFGS-vergoeding. Dit zal gecorrigeerd worden.

Ook het opslagpercentage voor werkgeverslasten wat scholen ontvangen binnen de VFGS-vergoeding is in werkelijkheid hoger uitgekomen. Dit heeft met name te maken met een hogere eindejaarsuitkering, de teruggekeerde bindingstoelage en de arbeidsmarkttoelage. Het werkelijke opslagpercentage kwam daarmee gemiddeld genomen uit op 56,56% terwijl scholen 54,17% hebben ontvangen binnen de VFGS-vergoeding. Ook dit zal nog worden gecorrigeerd.

De correctie zal in januari of februari worden uitbetaald.

Vragen? Neem gerust contact op

Anne-Marie Casteleijn

0180 - 442 658