‘Starters waren enigszins verbaasd dat ze zo’n pakketje kregen, maar ze voelden de waardering. Oog hebben voor de inzetbaarheid van starters is ontzettend belangrijk. Ik heb het boek [‘Reset’ (man) of ‘Refresh’ (vrouw), red.] zelf ook met veel aandacht gelezen! Best confronterend; ‘Leef ik in het tempo van genade?’ Een moment van reflectie. Collega teamleiders spraken er ook zo over. Tijdens een gezamenlijke studiedag hebben we n.a.v. dit pakketje doorgepraat over werkdruk.’
Teamleider

‘Een heel leuk gebaar! Naast dat het er leuk uitzag, heeft het ook concrete handvaten geboden om te werken aan inzetbaarheid. Bijvoorbeeld door de praktische handvaten in het boek. Met mijn vriendinnen heb ik ook nog over het pakketje gesproken en ik vond schokkend om te horen hoe het dan echt gaat. Je merkt dat een nieuwe klas heel erg wennen is en je wilt het heel graag goed doen. Daarnaast hebben wij het idee dat we ook pittige klassen hebben. Er moet rekening gehouden met het feit dat ieder kind een andere aanpak nodig heeft. Het pakketje zorgt er dan wel voor dat je ziet dat meerdere mensen het hebben en niet dat je je als enige zo voelt.’
Starter

‘Na verloop van tijd merkte ik dat je een band met de kinderen in de klas krijgt en dan doen ze ook dingen voor de leerkracht. Aan het begin was die binding er veel minder en is het moeilijk om verbondenheid te voelen. De werkdagen vergen veel van me, omdat ik continu aan moet staan voor de klas. Vanuit het starterspakketje heb ik handvaten gekregen om hier meer rust en ontspanning in te vinden. In het boek heb ik concreet gekeken naar het onderdeel slaap, want momenteel slaap ik slechter. Verder heb ik ook gekeken naar het onderdeel bewegen, want dit wil ik meer op gaan pakken. Ook wil ik het werk meer op school laten en niet mee naar huis nemen, in m’n vrije tijd wil ik meer momenten van plezier inplannen.’
Starter

‘Ik denk soms weleens na over de toekomst en of ik het werk in deze hectiek vol kan houden. Naast het onderwijs geven, komen er zoveel taken bij. Het onderwijs voor het kind staat centraal en dat moet ook zo blijven, maar ieder kind krijgt steeds meer behoefte aan een specifiekere (zorg)aanpak. Overigens wordt dit fenomeen ook gevoed door de (mondige) ouders. Dit zorgt ervoor dat de druk op de leerkrachten toeneemt. Tip: denk als school aan de leerkrachten. Stel grenzen richting de ouders, als het gaat over deze specifieke aanpak voor het kind. Gelukkig is het niet zo dat ik het onderwijsveld wil verlaten, ik vind mijn werk nog steeds prachtig!’
Starter

‘De inhoud van de doos is waardevol. De brochure helpt me om het IPB beleid aan te scherpen, maar vooral ook om de cultuur van de school tegen het licht te houden. Wat betekent dit voor starters en herintreders en hoe kunnen we hun instroom zo soepel mogelijk laten gebeuren. Het prachtige boek Reset vond ik ook een waardevolle aanwinst, zeker ook omdat dit boek een geheel eigen kijk heeft op ‘omgaan met je werk’. Vanuit een gedeelde identiteit voel ik me er bijzonder mee verbonden.’
Teamleider

‘Toen kreeg ik opeens een doos met cadeaus, omdat ik startend leerkracht ben. Heel attent! En het kwam ook op het goede moment. Ik spreek alleen voor mezelf hoor, maar het is echt een pittig beroep. Ik vergeet vaak gemakkelijk dat ik nog steeds een beginner in het vak ben en ik maak eigenlijk ook gewoon structureel teveel uren. Als ik bij anderen de indruk wek: ‘die kan dat allemaal gewoon allang,’ dan is dat helemaal niet zo. Soms doe ik maar gewoon wat. Een hart onder de riem is dan best fijn!’
Starter

Spiegel

GS-vitaal wil scholen helpen hun kostbare medewerkers inzetbaar te houden. Voor veel starters is het pakketje een spiegel geweest: hoe vitaal en inzetbaar ben ik eigenlijk? Bijna allemaal spreken ze over het feit dat het goed is om je energiebalans in de gaten te houden: energiegevers en energienemers. Starters nemen zich voor om blijvend in hun gezondheidsverdieping (Huis van Werkvermogen) te investeren door meer bewust te worden van gedrag, voldoende rust te nemen, tijd in te plannen om alles op een rijtje te zetten en het werk niet mee naar huis te nemen.

Behoefte

We vroegen jullie om ons via een online vragenlijst te laten weten waar jij behoefte aan hebt. Alle respondenten heel hartelijk bedankt voor het invullen! Verschillende van jullie geven aan – en dat zien wij ook terug in wat veel schoolteams benoemen tijdens workshops – dat het lastig is om te zorgen voor een goede werk-privé balans. Dit is voor ons aanleiding om te verkennen of we specifiek hiervoor een vervolgaanbod kunnen ontwikkelen. We zijn momenteel in gesprek met externe partijen hierover.

Nog een vraag? Neem contact met ons op.

Martha Koelewijn

0180 - 442 692