• Ronald: wat versta jij onder ‘duurzaam inzetbaar’ personeel?

Duurzame inzetbaarheid betekent voor mij oog hebben voor elkaars welbevinden en samen, in afhankelijkheid, met een heldere en breed gedeelde visie het onderwijs vorm geven.

  • Hoe belangrijk vind je dit thema?

Heel erg belangrijk. Mijn collega’s zijn de mensen die het doen…. Als directie / MT moet je dit thema belangrijk vinden!

  • Hoe groot acht je jouw eigen invloed als schoolleider?

Je invloed als schoolleider is heel groot.

Je hebt de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een klimaat waarin je medewerkers zo optimaal mogelijk het werk kunnen doen. Als je ‘dienend leiderschap’ gestalte wil geven is het van groot belang dat je er bent voor je mensen en meeleeft in lief en leed. Het welbevinden van je teamleden op de eerste plaats heeft grote invloed op een positief schoolklimaat en de (leer)resultaten.

  • Wat doe jij precies binnen jouw school aan activiteiten ter bevordering van de inzetbaarheid?

Het belangrijkste is: ‘er zijn’. Tijd en energie investeren in je teamleden. Weten wat er speelt, meeleven en luisteren naar wat hen bezighoudt.
Tijdens formele en informele gesprekken probeer ik altijd oog te hebben voor de mens (en zijn/haar emoties) achter het verhaal.
Ook bij ziekte van collega’s moet je er zijn. Ik probeer mijn collega’s tijd en ruimte te geven om ‘duurzaam’ te herstellen. Dus niet zo snel mogelijk weer aan het werk, maar weer aan het werk als er sprake is van voldoende herstel.

  • Wat levert dat op in de praktijk?

Door te weten wat mensen bezighoudt (zowel qua werk als daar buiten) signaal je vaak vroegtijdig wat collega’s bezighoudt en waar ze tegenaan lopen.

Ronald de Waard, directeur Augustinusschool Ermelo:

“Als directie/MT moet je dit thema belangrijk vinden!”

  • Wat doe je zelf om vitaal en inzetbaar te blijven?

Wij hebben hier het grote voorrecht dat we 7 meesters op school hebben. Met grote regelmaat voetballen wij hier met elkaar. Aangezien een aantal van hen erg fanatiek zijn komt dat met bewegen wel goed. Buiten het werk om probeer ik tijd te nemen voor ontspanning en voor een boswandeling in deze prachtige omgeving!

  • Welke tip zou je collega-schoolleiders willen meegeven?

In het onderwijs is de valkuil dat je druk bent met allerlei administratieve taken en de verbinding met de werkvloer daardoor mist. Wil je ‘echt’ resultaat boeken dan moet je investeren in je collega’s!

Zorg dat je er bent!

  • Heb je nog een advies of tip voor GS-vitaal?

Vanuit GS-vitaal moet wat mij betreft het belangrijkste speerpunt zijn richting de scholen: ‘heb ECHT oog voor je personeel!’.