WorkBalance biedt medewerkers van aangesloten scholen laagdrempelig en anoniem toegang tot professionele hulp bij vragen over hun mentale gezondheid. De medewerk(st)er krijgt 3 – 5 onlinegesprekken aangeboden van een half uur. Mocht er meer nodig zijn dan wordt hij of zij doorverwezen naar een regulier traject. De begeleiding bestaat uit 1-op-1 coaching door een psycholoog, maatschappelijk werker of coach van stichting de Vluchtheuvel. Stichting de Vluchtheuvel biedt vanuit een christelijke identiteit professionele, psychosociale hulp bij levens- en gezinsvragen.

Wij vroegen Leen van Dijk, directeur van de Ruitenbeekschool in Lunteren, naar zijn ervaringen met het programma.

Kun je kort iets vertellen over de Ruitenbeekschool in Lunteren?

De school met de Bijbel Ruitenbeek is gelegen in de buurtschap Overwoud bij Lunteren. We werken in een mooi nieuw schoolgebouw waarin we ons onderwijs goed vorm kunnen geven. We willen voor leerlingen als een tweede thuis zijn. Dat betekent dat ook medewerkers zich thuis moeten voelen. Het is daarom van belang dat onze mensen daarin goed worden begeleid.

Wat zijn je ervaringen met het programma WorkBalance?

Om er zorg voor te dragen dat onze medewerkers hun werk goed kunnen doen, moet aan bepaalde randvoorwaarden worden voldaan. Niet voor niets zijn er bijvoorbeeld middelen voor werkdrukvermindering om hieraan te voldoen. Er moet ook de juiste ondersteuning zijn om bijvoorbeeld werk en privé in balans te houden. WorkBalance is een mooi initiatief om medewerkers op een laagdrempelige manier te ondersteunen. Door snel en makkelijk contact met een medewerker van De Vluchtheuvel wordt het niet als belastend ervaren. Medewerkers zijn positief over het klankbord dat geboden wordt. Het helpt om buiten de setting van school en privé zorgen of belemmeringen te kunnen delen zonder dat het meteen een ‘zwaar’ traject wordt.

Kun je al iets zeggen over de effecten van de deelname aan het programma WorkBalance?

Het aanbod van Workbalance voorziet wel in een behoefte. Het is vooral bedoeld om in de preventieve sfeer mensen te ondersteunen. Het is belangrijk dat er een klik is met degene waar je mee in gesprek bent. Een goede afstemming daarin is belangrijk. Medewerkers ervaren het als prettig dat het laagdrempelig is. Afspraken zijn snel gemaakt en het contact is telefonisch of via teams. Er zijn positieve ervaringen opgedaan die hebben geholpen om dingen in het juiste perspectief te gaan zien.

Ik kan het gebruik van WorkBalance van harte aanbevelen. Medewerkers ervaren het als een mooie ondersteuning. Het lijkt me voor startende leerkrachten ook best goed om in het begin van hun loopbaan gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid. Er komen veel dingen op hen af als je begint en houd dan het hoofd maar eens koel. Goede begeleiding op school is uiteraard in de eerste plaats van groot belang. WorkBalance kan daarin een goede aanvulling zijn. Van harte aanbevolen.

Leen van Dijk

Directeur Ruitenbeekschool Lunteren