Werkfruit

Zorg voor een gezond tussendoortje in de pauze en regel werkfruit! Dit kan via bedrijven als werkfruit.nl, maar natuurlijk ook via de plaatselijke groenteboer. Spreek bijvoorbeeld af dat er voor elke medewerker een x aantal stuks fruit per week beschikbaar zijn. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Beweging

Stimuleer beweging. Even een stevige wandeling zorgt er vaak ook voor dat men ‘het hoofd even leegmaakt’. Dit is dus niet alleen goed voor de fysieke gezondheid, maar ook voor de mentale fitheid.

Stel bijvoorbeeld voor om voor een personeelsvergadering even 10 minuten te wandelen of organiseer bij een personeelsactiviteit ook een ‘beweeg-onderdeel’.

Preventief Medisch Onderzoek

U kunt uw medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aanbieden. Het periodiek aanbieden van zo’n onderzoek is ook als verplichting opgenomen in de Arbowet.

Een PMO geeft je medewerkers meer inzicht in hun eigen gezondheid en de gezondheidsrisico’s die het werk met zich meebrengt. Naast een vragenlijst bestaat een PMO vaak uit korte gezondheidschecks zoals een bloeddruk- en cholesterolmeting.

Een PMO kan aangevraagd worden via de bedrijfsarts of arbo-arts. Er zijn ook zelfstandige PMO-specialisten op de markt.