In de flyer wordt eerst inzichtelijk gemaakt wat er in de CAO PO is afgesproken over dit urenbudget, ofwel wat de spelregels zijn.

Vervolgens worden, aan de hand van de theorie van het Huis van Werkvermogen, voorbeelden genoemd van een goede besteding van dit urenbudget.

GS-vitaal stimuleert het goede gesprek tussen werknemer en werkgever over inzetbaarheid. Gebruik hiervoor ook de volgende praktische tools:

Deze inspiratieflyer wil bijdragen aan een goede en bewuste besteding van het urenbudget voor duurzame inzetbaarheid.

Download hieronder de inspiratieflyer

Inspiratieflyer urenbudget Duurzame Inzetbaarheid

Verder sparren?

Martha Koelewijn, adviseur GS-vitaal

0180 - 442 692