Doel preventief consult

Het preventieve consult is bedoeld voor werkgerelateerde problemen. Bijvoorbeeld bij vragen over gezondheidsklachten in relatie tot het werk en dreigend verzuim. De medewerker kan de bedrijfsarts advies vragen over hoe hij of zij met een bepaalde situatie om kan gaan. Het doel van het preventieve spreekuur is om klachten en verzuim bij uw medewerker te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat medewerkers weten dat dit spreekuur er is.

Rechten en plichten

Een werkgever kan de medewerker wijzen op de mogelijkheid van het preventieve consult. Hierbij is het belangrijk dat de medewerker voelt dat de werkgever wil helpen en dat er geen gevolgen zijn voor het wel of niet bezoeken van de bedrijfsarts. Helaas bestaat er nogal eens een zekere schroom onder medewerkers om preventief met een bedrijfsarts in gesprek te gaan. Dit wordt soms als ‘falen’ gezien.

Aan werkgevers dus de taak om op een positieve manier over het preventieve consult te spreken en tijdig door te sturen

Deelname aan het preventieve spreekuur is altijd op vrijwillige basis. Een medewerker kan ook zelf een afspraak maken met de bedrijfsarts. Hier heeft hij of zij geen toestemming voor nodig vanuit de werkgever.

Driegesprek

Het is ook mogelijk om een driegesprek in te plannen bij de bedrijfsarts. Tijdens dit gesprek schuift ook de leidinggevende aan. Een voordeel hiervan is dat er op een constructieve wijze gesproken kan worden over de oplossingen voor ervaren knelpunten in het werk. Vanwege het medisch beroepsgeheim is het niet de bedoeling dat tijdens dit gesprek ook gezondheidsklachten besproken worden. Dit is een zaak tussen bedrijfsarts en medewerker.