De minister gaf ook aan kritischer te gaan kijken naar het verzuimbeleid op de scholen. Een aanpak hiervoor wordt nog voor de zomer naar de Kamer gestuurd.

Voor meer informatie over de plannen van de minister, wordt verwezen naar dit artikel van de PO-raad.

Ondersteuning GS-vitaal

GS-vitaal ondersteunt scholen in het opstellen van een goed (preventief) verzuimbeleid. Dit doen we door middel van het geven van een korting van 50%. Lees hier meer over het traject ‘opstellen (preventief) verzuimbeleid‘.