De behandeling van het wetsvoorstel is uitgesteld tot na het verkiezingsreces en wordt vanaf 8 april hervat. Daarmee is een invoerdatum van 1 augustus 2021 onhaalbaar. De nieuwe datum is door VFPF vastgesteld op 1 augustus 2022. Klik hier voor meer informatie.

BWGS

BWGS zal in lijn met het Participatiefonds (PF) de nieuwe invoeringsdatum volgen. Vanaf dat moment zal BWGS ook de nieuwe vergoedingssystematiek hanteren, maar in afwijking van het PF zullen er wel meerdere beëindigingsgronden in het reglement (voor verlagen van de eigen bijdrage) blijven bestaan. In de praktijk zal dit betekenen dat BWGS schoolbesturen vrijwel nooit de 50% eigen bijdrage zullen moeten betalen, maar dat deze beperkt zal blijven tot 10%. Te zijner tijd zal BWGS uitgebreid communiceren over de wijzigingen in het BWGS reglement.

Vragen? Neem contact op:

Arno van Buuren

0180 - 442 664