Bijstaan in mentale gezondheid

Tijdens het werken in een coronapandemie kunnen diverse stressverschijnselen ontstaan. Zowel het werken met digitale middelen als de kans tot besmetting kan tot spanning leiden. Ook de mogelijke belasting in de privé-situatie of verminderde steun of zelfs rouw heeft gevolgen voor de belastbaarheid op het werk. Door deze uitdagingen kan het een zware tijd zijn voor onderwijsprofessionals. Als leidinggevende is het daarom goed om de mentale gezondheid van medewerkers in de gaten te houden. Blijf daarom de psychosociale arbeidsbelasting (werkstress) ten gevolge van het werken tijdens de coronapandemie inventariseren en neem, indien nodig, maatregelen als blijkt dat de werkstress oploopt.

Er zijn verschillende manieren om medewerkers bij te staan in hun mentale gezondheid:

  • Het delen van best practices. Volgens psycholoog Gijs Coppens kan het delen van best practices bewustwording creëren over de noodzaak van mentale gezondheid. Je kunt hierbij denken aan een wekelijkse nieuwsbrief met praktische tips over een goede werkverdeling.
  • Blijf in contact met de leerkrachten. Houd oog voor de medewerkers, biedt een luisterend oor en blijf de verbinding zoeking. Behoud, indien mogelijk, de gezamenlijke momenten zoals de weekstart en -sluiting.
  • Ga het gesprek aan. Voer het gesprek over de balans die medewerkers ervaren tussen enerzijds de stressfactoren en anderzijds de energiebronnen. Ga na hoe de energiebronnen versterkt kunnen worden.
  • Zet een buddysysteem op waarbij medewerkers aan elkaar worden gekoppeld om bij elkaar een oogje in het zeil houden.

Met onze adviseurs doorpraten over de wijze waarop u uw medewerkers inzetbaar kunt houden? Schrijf uzelf in voor onze spreekuren. Klik hier voor meer informatie.

Bijstaan in fysieke gezondheid

Om de werkzaamheden vol te houden is, naast een mentale gezondheid, een fysieke gezondheid van groot belang. Door wekelijks 150 minuten matig tot intensief te bewegen kan de gezondheid worden vergroot. Uit onderzoeken blijkt dat lichaamsbeweging een positieve invloed heeft op stemming en humeur. Zo kunnen mensen die dagelijks bewegen angst- en stressymptomen beter verwerken en lopen zij minder risico op depressieve klachten. Mensen die goed in hun vel zitten, hebben daar niet alleen privé maar ook op het werk profijt van. Ze zijn minder snel gestrest, hebben meer energie en hebben zin om te werken.  Een verhoogde fysieke gezondheid zorgt op die manier voor een verhoging van de mentale gezondheid!

Er zijn verschillende manieren om de fysieke gezondheid van medewerkers te bevorderen:

  • Preventief Medisch Onderzoek. U kunt uw medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aanbieden. Het periodiek aanbieden van zo’n onderzoek is ook als verplichting opgenomen in de Arbowet.
  • Stimuleer beweging. Een stevige wandeling zorgt er vaak ook voor dat men ‘het hoofd even leegmaakt’. Er zijn diverse leuke apps beschikbaar die beweging stimuleren. Zoals de ‘Ommetje-app‘ van de Hersenstichting. Met deze app ga je met vrienden, familie, collega’s of de rest van Nederland een wandelcompetitie aan. Zo motiveer je elkaar om dagelijks een Ommetje te maken.
  • Zorg voor een gezond tussendoortje in de pauze en regel werkfruit!  Dit kan via bedrijven als werkfruit.nl, maar natuurlijk ook via de plaatselijke groenteboer.

Reageren? Tips delen? Even sparren?

Martha Koelewijn

Adviseur / 0180-442692