Uit de dossierchecks die VFGS (onderdeel van GS-vitaal) sinds een jaar uitvoert blijkt dat niet alle werkgevers de re-integratieverplichtingen scherp hebben. Om u hierbij te helpen is door het UWV het ‘quick-start’ document ontwikkeld. Het wijst u in grote lijnen de stappen die gezet moeten worden bij de re-integratie van de zieke werknemer. Het document is een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter.

GS-vitaal wijst u er graag op dat ook in de vakantieperiode de termijnen doorlopen. Verder willen we benadrukken dat u als werkgever verantwoordelijk blijft, ook als de begeleiding uitbesteed is aan een derde partij. Het is van belang dat u scherp blijft op de geleverde diensten en de tijdigheid hiervan

Onze casemanager Arno van Buuren ontzorgt u graag hierbij.

Meer weten? Neem contact op.

0180 - 442 664

Contact

Download hier een overzicht van de re-integratieverplichtingen