Deze forse verlaging heeft te maken met een tweetal zaken, die hieronder verder worden toegelicht:

  1. Doordat er nog steeds sprake is van een laag saldo aan nieuwe verplichtingen in combinatie met gestegen premie-inkomsten vanwege loonstijgingen, is het mogelijk de premie te verlagen naar van 1,25% (in 2023) naar 0,75% in 2024. Dit heeft ook te maken met het besluit om oudere verplichtingen eerder af te boeken dan in het verleden het geval was.
  2. Het bestuur van BWGS heeft op advies van de accountant een lagere gewenste vermogensbuffer vastgesteld dan tot heden werd aangehouden. Dit betekent dat er de komende jaren circa 1,25 miljoen beschikbaar is om in te teren op het vermogen. Het bestuur vindt het onwenselijk voor de scholen om dit vermogen in één keer terug te geven door middel van een premierestitutie in 2024. In plaats daarvan wil het bestuur de premie laag houden en de komende jaren een negatief resultaat realiseren. Dit heeft ertoe geleidt dat de premie niet op 0,75%, maar op 0,55% is vastgesteld.

Het bestuur wenst hiermee tegemoet te komen aan de wens van scholen om een stabiele en reële premie neer te zetten, waarbij er minder kans is op een verrassing in de vorm van een premierestitutie die lastig te voorspellen is.

 

Dit blijkt ondanks het feit dat de premie de afgelopen tijd daalde van 3,25% naar 1,25% toch steeds nog het geval te zijn. In 2023 wordt naar verwachting een positief resultaat gerealiseerd wat in 2024 teruggeven zal worden door middel van een premierestitutie. In de begrotingen die onder leiding van een financieel adviseur van VGS zijn opgesteld is hier rekening mee gehouden.

Premie Participatiefonds

Niet elk schoolbestuur is aangesloten bij BWGS. Er zijn een aantal schoolbesturen die wel bij VFGS zijn aangesloten, maar niet bij BWGS. Deze schoolbesturen hebben in het verleden de keuze voor aansluiting bij BWGS niet gemaakt en zijn voor de WW-uitkeringslasten aangesloten bij het Participatiefonds (PF). De premie voor het PF is vastgesteld op 1,75% voor 2024. Dit is een daling van 0,65% ten opzichte van 2023.

Ook scholen die bij BWGS zijn aangesloten betalen nog een kleine premie aan het PF. Het gaat, evenals dit jaar, om 0,10% voor het jaar 2024.

Vanuit deze premie mag elk schoolbestuur gebruik maken van de dienstverlening van VFPF (Vervangingsfonds/Participatiefonds). GS-vitaal werkt hierin samen met VFPF.

Vragen? Opmerkingen?

Martha Koelewijn

Adviseur GS-vitaal / 0180 - 442 692