Premie 2023

De premie is ongewijzigd ten opzichte van het jaar 2022.

  • Dit betekent voor scholen met een eigen risico variant van 14 dagen dat de premie 4,9% blijft;
  • Voor scholen met een eigen risico variant van 182 dagen blijft de premie 2,3%.

Dit ondanks een verdere stijging van het ziekteverzuim in 2022. Een eerste analyse laat zien dat deze stijging vooral het gevolg is van kort verzuim in de eerste 14 dagen wat niet voor rekening van VFGS komt. De premie blijft daarom gelijk.

 

Reglement 2023

Het bestuur heeft ook het reglement voor 2023 vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van 2022 zijn minimaal en worden hieronder puntsgewijs benoemd:

  • De administratieve heffing voor scholen die niet bij het administratiekantoor van VGS zijn aangesloten is ge├»ndexeerd naar 315 euro per school;
  • Artikel 10, lid 1a is herschreven. In het geval van een vervroegde WIA-uitkering (IVA) zal deze uitkering ingehouden worden op de VFGS-vergoeding, in plaats van dat de VFGS-vergoeding stopt, terwijl de uitkering niet voorziet in de volledige loonkosten;
  • Artikel 10, lid 11 is aangepast aan nieuwe wetgeving;
  • Het opslagpercentage voor werkgeverslasten dat uitgekeerd wordt op de vergoeding is vastgesteld op 55,06%. Er is rekening gehouden met de actuele gegevens, zoals de teruggekeerde bindingstoelage;
  • Artikel 14, lid 1 is aangescherpt. Vergoedingen die vanuit derden ontvangen worden voor de zieke medewerker, worden in mindering gebracht op de VFGS-vergoeding.

Vragen? Neem gerust contact op

Martha Koelewijn

0180 - 442 692

Reglement VFGS 2023