BWGS

Het bestuur van BWGS heeft voor 2022 de premie vastgesteld op 1,5%. Dit betekent een verlaging van 0,5% ten opzichte van 2021. De premieverlaging is mogelijk gezien de huidige financiƫle situatie. Deze is positief doordat er ten eerste minder instroom van uitkeringsgerechtigden is geweest en ten tweede uitkeringsgerechtigden snel weer een nieuwe baan vinden.

VFGS

Het bestuur heeft de volgende premies voor VFGS vastgesteld:

  • Voor scholen met een eigen risico variant van 14 dagen wordt de premie 4,9% (was 4,25%)
  • Voor scholen met een eigen risico variant van 182 dagen wordt de premie 2,3% (was 2,00%).

De premiestijging is nodig om de financiƫle effecten van het gestegen ziekteverzuim op te kunnen vangen. Met name in de maanden maart, april, oktober, november en december was er sprake van een hoger verzuim. Het verzuim binnen VFGS komt over 2021 naar verwachting uit op circa 5%, wat een stijging van circa 0,55% betekent.

Ziekteverzuim in het onderwijs

Het gestegen ziekteverzuim staat niet op zichzelf. Arbodiensten als ArboNed en HumanCapitalCare waarschuwden recent ook voor een ongekend hoog aantal ziekmeldingen in het onderwijs in de maand november. Het gemiddelde verzuimpercentage in het onderwijs kwam daarmee uit op 6,2%. Het cijfer over heel 2021 voor het Primair Onderwijs is nog niet bekend.

Volgens ArboNed waren griep en corona de belangrijkste veroorzakers van het verzuim in november. 30% van de ziekmeldingen is hierdoor te verklaren. Een kleine groep van deze medewerkers houdt langere tijd klachten (circa 11% is na 12 weken nog niet aan het werk). 70% van de ziekmeldingen was dus te wijten aan andere oorzaken.

Belang van preventie

Het gestegen ziekteverzuim in combinatie met de krappe arbeidsmarkt zet een grote druk op het Primair Onderwijs. Dit geldt ook voor de bij GS-vitaal aangesloten scholen. Dit benadrukt nogmaals het belang van het inzetten op preventie. GS-vitaal wil scholen stimuleren om werk te maken van preventie. Het goede nieuws is dat dit loont.

Benieuwd hoe groot jouw invloed als leidinggevende is en wat je kunt doen aan preventie? Bel/mail gerust.

Martha Koelewijn

Adviseur / 0180 - 442 692