Een medewerker meldt zich ziek. De één met griepklachten (tegenwoordig coronaverschijnselen), de ander met overige lichamelijke klachten en weer een ander wegens psychische omstandigheden. In veruit de meeste gevallen vertelt een werknemer de aard en/of oorzaak van zijn of haar verzuim. Het is waardevol als er een vertrouwelijke sfeer is, waarin men dit kan delen. U als werkgever en collega’s kunnen dan meeleven met de zieke werknemer.

Let op: u mag als werkgever niet zelf informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. Een werknemer die zich ziekmeldt, heeft namelijk het recht om dit niet erbij te vermelden. Als betreffende collega u wel hierover informeert mag u deze (medische) informatie niet vastleggen en/of delen met anderen. Dit recht vloeit voort uit de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens en de AVG.

Ziekteverloop

 • Hoe gaat het met je? Wil je me vertellen wat er aan de hand is?
 • Heb je al contact gehad met de huisarts?
 • Wat is je verwachting omtrent je herstel? Wanneer denk je weer aan het werk te kunnen?
 • Welke stappen heb je ondernomen of ga je ondernemen om beter te worden?
 • Wat kan ik voor je doen om te herstellen (en welke aanpassingen heb je eventueel nodig)?

Werkgerelateerd

 • Heeft jouw verzuim iets met het werk te maken?
 • Welke (andere) werkzaamheden zou je kunnen uitvoeren?
 • Wat zijn de lopende afspraken en werkzaamheden en wat moet er verder geregeld worden wat betreft je werktaken?
 • Wie moet er geïnformeerd worden?
 • Wat wil je dat er aan jouw collega’s, leerlingen en ouders wordt meegedeeld over je afwezigheid?

Overig

 • Via welk telefoonnummer ben je bereikbaar en waar verblijf je?
 • Is het verzuim het gevolg van een gebeurtenis waarvoor een derde partij eventueel aansprakelijk gesteld kan worden?

Verder mag u (als de werknemer meer dan 2 maanden in dienst is) vragen of de desbetreffende medewerker onder een vangnetbepaling uit de Ziektewet valt (o.a. ziekte in verband met zwangerschap of orgaandonatie). Bij de ziekmelding wordt tevens een moment voor volgend contact afgesproken.

Klik hier voor een overzicht van datgene wat u als werkgever mag vragen en registreren bij een ziekmelding, alsmede wat uw arbodienst met u mag delen over uw zieke werknemer.

Wat mag je vragen bij een ziekmelding?

Behoefte aan meer info? Ik sta voor je klaar!

Arno van Buuren

0180 - 442 664