Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het vorige reglement. Het feit dat er nu geen inhoudelijke wijzigingen zijn, is het gevolg van het uitstellen van de modernisering Participatiefonds naar 1 augustus 2022. Hun modernisering is afhankelijk van nieuwe wetgeving. De coronacrisis en de demissionaire staat van het kabinet veroorzaakt vertraging en onduidelijkheid over de afronding van het wetstraject.

BWGS volgt deze datum en zal in het komende schooljaar communiceren over voorgenomen wijzigingen in het BWGS reglement vanaf 1 augustus 2022.
Indien u meer informatie wenst of vragen hebt over het geactualiseerde BWGS Reglement, kunt u contact opnemen met ondergetekende. Het volledige geactualiseerde BWGS-Reglement kunt u hieronder downloaden. Onderaan deze pagina vindt u ook de diversen bijlagen.

Download hier het reglement!

Heeft u vragen? Neem dan contact met mij op.

Arno van Buuren

Adviseur / 0180-442664