Reglement VFGS per 1 april 2023

Onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd in het nieuwe reglement:

  • Artikel 2: dit artikel is duidelijker omschreven en betreft de deelnemers die kunnen toetreden tot VFGS;
  • Artikel 4: in lid 1 t/m 4 is de aansluit- en opzegprocedure van VFGS is duidelijker omschreven;
  • Artikel 10: lid 1a is aangepast aangezien de wijziging die per 1 januari 2023 was doorgevoerd te ruim geïnterpreteerd kon worden. In plaats daarvan is artikel 10 lid 12 toegevoegd. Dit artikel biedt VFGS de mogelijkheid om in situaties waarin een vervroegde WIA-uitkering (IVA) wordt toegekend en deze niet in de volledige loonkosten voorziet, de loonkosten aan te vullen met de VFGS-vergoeding.

Reglement VFGS per 1 april 2023

Certificaat als bewijs van aansluiting BWGS/VFGS

Alle aangesloten schoolbesturen ontvangen begin april een certificaat als bewijs van aansluiting bij BWGS en/of VFGS. Hiermee wil GS-vitaal de – vaak jarenlange relatie – met u als schoolbestuur schriftelijk bevestigen. Dit om eventuele onduidelijkheden te voorkomen en mede als antwoord op vragen vanuit de praktijk.

Bij het opstellen van het certificaat is de uiterste zorg betracht. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van één of meer onjuistheden, dan vernemen wij dat graag voor 30 april 2023. Wij sturen u dan vervolgens binnen veertien dagen een aangepast certificaat toe.

Het certificaat is bedoeld voor uw eigen administratie en heeft mede de status van een aansluitingsovereenkomst.

Verwerkersovereenkomsten komen te vervallen

Ook maken wij u bekend dat een eventueel in het verleden opgestelde verwerkersovereenkomst met BWGS en/of VFGS komt te vervallen. Aangezien BWGS en/of VFGS en de school zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de gegevens die worden uitgewisseld, is het niet nodig om verwerkersovereenkomsten af te sluiten.

Vragen? Opmerkingen?

Martha Koelewijn

0180 - 442 692 / m.koelewijn@gs-vitaal.nl