De reden dat het Participatiefonds tijdelijk geen premie zal innen is gelegen in het feit dat de premie-inkomsten stijgen, vanwege de gestegen lonen in het Primair Onderwijs. Tegelijkertijd blijven de werkloosheidslasten dalen.

Dit is een beeld wat herkenbaar is voor BWGS. Ook BWGS heeft te maken met toegekomen premie-inkomsten en een historisch laag aantal vergoedingsverzoeken. Het bestuur van BWGS wil echter een consistente werkwijze hanteren en scholen niet ineens met een onverwacht financieel voordeel confronteren.

De werkwijze van BWGS is dat een surplus aan vermogen via een premierestitutie terugvloeit naar de scholen het jaar erna. Het geschatte bedrag is bij de meeste scholen bekend en wordt meegenomen in de begroting. De premierestitutie over het jaar 2021 wordt binnenkort uitgekeerd aan de scholen.

Om de financiële situatie voor het jaar 2023 goed in te kunnen schatten zal het bestuur eind september een uitspraak doen over de verwachte hoogte van de premie BWGS voor het jaar 2023.