In het kader van de subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) is het afgelopen jaar een sectoranalyse (klik hier) uitgevoerd die de meerjarige opgaven in kaart heeft gebracht op het gebied van duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden in het primair onderwijs, zodat alle werkenden in de toekomst zoveel mogelijk gezond, vitaal en met plezier aan het werk blijven.

Vitaal en met plezier aan het werk blijven tot je pensioen: dat is natuurlijk belangrijk voor iedereen. Hoe is het gesteld met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het primair onderwijs? Aan de hand literatuuronderzoek en een secundaire data-analyse is in kaart gebracht hoe de huidige arbeidsmarkt eruit ziet, hoe deze er naar verwachting over vijf jaar uit ziet, wat bekend is over duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden.

Op basis van de uitkomsten van het sectoronderzoek heeft het Arbeidsplatform PO echter besloten om vooralsnog géén aanvraag te doen voor een subsidie voor een activiteitenplan MDIEU. De verklaring hiervoor is als volgt: het fonds (VfPf) heeft voldoende middelen om zelf activiteiten te ontwikkelen voor het thema duurzame inzetbaarheid (vast onderdeel van het jaarprogramma). Er is bij sociale partners geen behoefte aan een regeling voor vervroegd uittreden, o.a. vanwege de personeelstekorten.

Wél biedt de sectoranalyse aanknopingspunten voor beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid, m.n. om personeel te behouden tot de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor het Arbeidsplatform de opdracht heeft gegeven aan VfPf om aan de slag te gaan met vervolgactiviteiten die het PO ondersteunen om aan de slag te gaan met dit thema.

Concreet betekent dit dat er door de sociale partners in het PO geen subsidie aangevraagd wordt. Ook geen subsidie voor de mogelijkheden om eerder uit te treden.

GS-vitaal werkt samen met VfPf op preventief gebied en houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Graag meer informatie? Neem vrijblijvend contact op.

Martha Koelewijn

Adviseur / 0180 - 442 692