Daarmee is het verschil tussen VFGS-schoolbesturen en het landelijke Primair Onderwijs verder ingelopen.

Ziekteverzuim naar denominatie

In het verzuimonderzoek van DUO, worden de verzuimcijfers ook weergegeven per denominatie. Hieruit blijkt dat het verzuim binnen het gereformeerd, reformatorisch en evangelisch onderwijs de achterliggende jaren wel gestegen is, in lijn met de stijging binnen de VFGS-scholen. Het ziekteverzuim binnen het gereformeerd, reformatorisch en evangelisch onderwijs kwam over 2021 uit op 5,19%. Binnen de VFGS-scholen was dit 5,01%. In onderstaande grafiek worden de percentages van de afgelopen jaren weergegeven:

Opvallend is dat het gereformeerd, reformatorisch en evangelisch onderwijs voor het eerst niet meer te maken had met het laagste verzuimcijfer. Dat was over 2021 het geval bij het Rooms-katholieke onderwijs met 5,10%. Islamitische en vrije scholen hebben nog steeds te kampen met het hoogste verzuimcijfer (9,15% en 8,42%).

Meldingsfrequentie

Een gemiddelde leerkracht in het Primair Onderwijs meldde zich in 2021 1,0 keer ziek (meldingsfrequentie). Binnen VFGS-schoolbesturen was dit 0,79 keer.

Ziekteverzuim naar leeftijd

In het totale Primair Onderwijs was het ziekteverzuim onder 55-plussers ruim twee keer zo groot als onder jongeren tot 35 jaar (9,3% ten opzichte van 3,9%). Ook uit de data van VFGS blijkt dat het verzuim onder 55-plussers hoger ligt dan bij de jongere collega’s (6,48% ten opzichte van 5,04% voor de leeftijd t/m 35 jaar). Het verschil is echter veel minder groot en ook ingelopen ten opzichte van 2020.

Ziekteverzuim naar functiecategorie

Landelijk gezien komt ziekteverzuim minder vaak voor onder directie- en bestuursleden (4,4% ten opzichte van 5,8%). Als ze zich echter ziekmelden zijn ze gemiddeld langer ziek dan leraren. Het gemiddelde verzuim in deze categorie bij VFGS-schoolbesturen was 3,54%.

In de afbeelding hieronder wordt het ziekteverzuim naar functiecategorie en leeftijd van VFGS over 2021 weergegeven.

Ondersteuning GS-vitaal

GS-vitaal ondersteunt schoolbesturen bij het inzetbaar houden van hun medewerkers. Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op.

Benieuwd naar uw school-specifieke verzuimcijfers afgezet tegen gemiddelde data? Vraag het gratis verzuimdashboard aan.