Ziekteverzuim naar denominatie

In het verzuimonderzoek van DUO, worden de verzuimcijfers ook weergegeven per denominatie. Hieruit blijkt dat het verzuim binnen het gereformeerd, reformatorisch en evangelisch onderwijs verder steeg naar 5,9%, in lijn met de stijging binnen de VFGS-scholen. In onderstaande grafiek worden de percentages van de afgelopen jaren weergegeven, voor wat betreft het hele PO, de genoemde denominatie en VFGS:

Opvallend is dat het gereformeerd, reformatorisch en evangelisch onderwijs sinds 2021 niet meer het laagste verzuimcijfer laat zien. Het Rooms-katholieke onderwijs heeft een iets lager verzuimcijfer (5,8% in 2022). Islamitische en vrije scholen hebben nog steeds te kampen met het hoogste verzuimcijfer (10,6% en 9,3%).

De steeds verdere stijging van het verzuim binnen de VFGS-scholen was voor GS-vitaal aanleiding om hier onderzoek naar te doen. Centerdata heeft dit onderzoek de afgelopen periode uitgevoerd. Binnenkort zullen we u informeren over de uitkomsten.

Meldingsfrequentie

Een gemiddelde leerkracht in het Primair Onderwijs meldde zich in 2022 1,6 keer ziek (meldingsfrequentie). Dit is opmerkelijk vaker dan in 2021 het geval was, namelijk 1,0 keer. Ook binnen VFGS zagen we een opmerkelijke stijging van 0,79 naar 1,17 keer, al hoewel het cijfer nog fors lager ligt dan landelijk het geval is.

Ziekteverzuim naar leeftijd

In het totale Primair Onderwijs was het ziekteverzuim onder 55-plussers 1,8 keer zo groot als onder jongeren tot 35 jaar (9,0% versus 4,9%). Dit verschil is aanmerkelijk ingelopen ten opzichte van 2021 toen het ziekteverzuim bij ouderen nog 2,3 keer zo groot was. Ook binnen VFGS-scholen liep dit verschil in. In 2022 ging het om 1,6 keer hoger ziekteverzuim bij 55-plussers. In 2021 was dit nog 1,8 keer.

Ziekteverzuim naar functiecategorie

Landelijk gezien komt ziekteverzuim minder vaak voor onder directie- en bestuursleden (4,8% ten opzichte van 6,5% gemiddeld). Als ze zich echter ziekmelden zijn ze gemiddeld langer ziek dan leraren (gemiddeld 30 dagen ten opzichte van 17 dagen voor leerkrachten).
Binnen VFGS zagen we in 2022 geen opmerkelijk verschil in ziekteverzuim onder de verschillende functiecategorie├źn. In 2021 verzuimden directies nog relatief minder. In 2022 is dit verschil nagenoeg helemaal ingelopen.

In de afbeelding hieronder wordt het ziekteverzuim naar functiecategorie en leeftijd van VFGS over 2022 weergegeven.

Ondersteuning GS-vitaal

GS-vitaal ondersteunt schoolbesturen bij het inzetbaar houden van hun medewerkers. Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op.

Benieuwd naar uw school-specifieke verzuimcijfers afgezet tegen gemiddelde data? Vraag het gratis verzuimdashboard aan.