VFGS stopt met ‘corona-vergoeding’ per 1-1-2021 vanwege landelijke subsidie

Het afgelopen jaar heeft VFGS (onderdeel van GS-vitaal), buiten het reglement om, ‘corona-vergoedingen’ verstrekt om meerkosten bij scholen te kunnen financieren. Tot en met de zomervakantie ging het om een vergoeding voor de noodzakelijke vervanging van medewerkers uit risicogroepen. Na de zomervakantie ging het voornamelijk om de noodzakelijk vervanging van zwangere medewerkers vanaf 28 weken zwangerschap, die niet in staat waren om de 1,5 meter afstand te bewaren. Stichting VFGS heeft bij deze vergoeding de regel gesteld dat, mocht er sprake zijn van aanvullende rijksbekostiging, de vergoeding zou vervallen. Deze rijksbekostiging komt er per 1 januari 2021. Lees hiervoor ook dit artikel. Totaal komt er 210 miljoen euro beschikbaar voor het PO, VO en MBO. De middelen zijn bedoeld om het primaire proces doorgang te laten vinden. Het geld komt niet in de lumpsum van scholen beschikbaar, maar kan via regionale samenwerking worden aangevraagd. Er zal snel meer informatie beschikbaar komen over de nadere spelregels voor de aanvraag.

VFGS stopt dan ook per 1 januari 2021 met de aanvullende ‘corona-vergoedingen’. Dit geldt ook voor lopende aanvragen.

 

Vragen? Knelpunten?

Martha Koelewijn

adviseur / 0180 - 442 692