Dit betekent voor de bij VFGS aangesloten scholen het volgende:

  • Het brutoloonbedrag stijgt met terugwerkende kracht. Ook de premie-afdracht aan VFGS zal met terugwerkende kracht stijgen;
  • VFGS zal de uitbetaalde vergoedingen indexeren. Alle werknemers krijgen er immers met terugwerkende kracht salaris bij. Omdat ook het opslagpercentage wat uitbetaald wordt zal veranderen, zal VFGS eind 2022 een correctie toepassen over het hele jaar, waarin het veranderde brutoloon en opslagpercentage meegenomen worden. Vanaf de maand mei wordt in de vergoedingen gerekend met de juiste salarisbedragen. Het gaat dus om een correctie op het brutoloon van de maanden januari t/m april.