Vitaliteitsmanagement

Vitaliteitsmanagement heeft betrekking over de wijze waarop een organisatie ervoor kan zorgen dat medewerkers vol energie hun werk kunnen doen. Wanneer een groot deel van de medewerkers futloos is, is er een grote kans dat er weinig werk wordt verzet en komt het zelfs voor dat medewerkers gedrag vertonen die de productiviteit ondermijnt! Je kunt hierbij denken aan gedragingen die niet bijdragen aan het behalen van de doelen van de school. De definitie van vitaliteit is dan ook als volgt: ‘alle activiteiten van werkgevers en werknemers om werknemers gezond, productief en met plezier aan het werk te houden’.

Gebrek aan vitaliteit (h)erkennen

Één van de signalen waaraan je kunt herkennen dat je organisatie wel/niet vitaal is, heeft betrekking op collegiaal hulpgedrag. De mate waarin een medewerker zin heeft om te werken staat of valt vaak met een goed team, waarin mensen met elkaar kunnen lachen en elkaar helpen. Hoe beter de sfeer tussen collega’s, hoe vitaler de organisatie! Aukje Nauta, arbeids- en organisatiepsycholoog, geeft aan dat het belangrijk is om als werkgever alert te zijn op de volgende signalen:

Medewerkers…

  • komen afspraken niet na;
  • komen niet met nieuwe ideeën;
  • helpen collega’s niet met werkproblemen;
  • melden zich regelmatig ziek;
  • ontwikkelen zichzelf niet.

Aan de slag

De zin om te werken valt of staat vaak met een goed team, waarin men elkaar complimentjes geeft, met elkaar kan lachen en elkaar in nood uit de brand helpt. Om het collegiale hulpgedrag te steunen ligt er voor werkgevers een belangrijke taak. Zo kun je aan de slag gaan met de volgende tips:

  • Sfeer tussen collega’s: bevorder collegiale werkrelaties;
  • Zorg voor regelmatig teamoverleg (ook online);
  • Initieer intervisie tussen collega’s;
  • Mogelijkheden om van elkaar te leren en feedback te geven;
  • Speelt er een conflict? Maak het bespreekbaar en praat het uit.

Onthoud: soms moet er pittige gesprekken worden gevoerd om vervolgens weer met enthousiasme aan het werk te kunnen!

Aan de slag met vitaliteitsmanagement?

Martha Koelewijn

Adviseur / 0180 - 442 692