Wanneer een medewerker ziek wordt en er een recht op een VFGS-vergoeding ontstaat, dient de school eenmalig een vergoedingsverzoek in bij VFGS via de self service module van YouForce. Dit geldt voor scholen die ook bij het administratiekantoor van VGS zijn aangesloten.

Let op: het aanvragen van een VFGS-vergoeding is noodzakelijk. U heeft hiervoor 2 maanden de tijd. Voorkom teleurstellingen en borg dit goed in uw interne processen.

 

De daarop volgende maanden wordt de vergoeding vanuit VFGS automatisch toegekend op basis van de gegevens in YouForce. Hiervoor is het wel belangrijk dat deze gegevens actueel zijn. Hersteldmeldingen en wijzigingen in het percentage arbeidsongeschiktheid dienen op tijd doorgegeven te worden. Hiermee voorkomt u dat de VFGS-vergoeding onterecht wordt uitbetaald.

Tip: Draai elke maand een verlofoverzicht. Kijk voor wie een vergoeding aangevraagd kan worden en of de gegevens met betrekking tot het ziekteverlof nog kloppen.

Meer weten?

Anne-Marie Casteleijn

0180 - 442 658