Bericht bijgewerkt 15 juni 2023

Temeer omdat het verzuim binnen het hele Primair Onderwijs de afgelopen jaren stabiliseerde terwijl het binnen VFGS verder stijgt, wat weergegeven wordt in onderstaande grafiek:

Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag wat de achtergrond van het lage verzuim rond 2015 was, maar ook wat de achtergrond van het gestegen verzuim is. Ook zal het onderzoek inzicht geven in mogelijke aanpakken om de trend te keren.

Aanpak

Een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek:

  1. Analyse van verzuimduur, nulverzuim, meldingsfrequentie en verzuimpercentage op verschillende kenmerken, zoals functie, leeftijd et cetera op basis van verzuimdata van VFGS/DUO/VFPF
  2. Interviews met experts (onder andere betrokken arbodiensten), om te achterhalen wat maakt dat VFGS qua ziekteverzuim steeds minder afwijkt van het landelijk gemiddelde.
  3. Vragenlijstonderzoek onder alle aangesloten scholen. Vanaf begin juni kunt u deze vragenlijst van Centerdata verwachten.

Centerdata

Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met een tweetal onderzoekbureaus. Centerdata kwam hierbij als beste uit de bus, een non-profit onderzoeksinstituut uit Tilburg. Centerdata is bekend met de sector Primair Onderwijs. Zo hebben ze bijvoorbeeld personeelstekort-metingen gedaan. Ook hebben zij ervaring met onderzoek naar ziekteverzuim.

Planning

Het onderzoek zal D.V. nog voor de zomervakantie worden afgerond. Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen we dan gerichte interventies inzetten/ontwikkelen en gerichter de vitaliteit van medewerkers van scholen monitoren. Centerdata is deze maand al gestart. Allereerst met data analyse en gesprekken met experts op het gebied van ziekteverzuim. Binnenkort gaan zij aan de slag met het ontwikkelen van de vragenlijst.  Wij roepen elke schoolleider op deze vragenlijst in te vullen. De respons op deze vragenlijst dient zo hoog mogelijk te zijn in het belang van het onderzoek.

In schema

Activiteit juni juli
Week 22 23 24 25 26 27 28 29 30
(…)
Veldwerk vragenlijst VFGS-scholen V V V V
Analyse resultaten vragenlijst V V
Concept rapportage V V
Bespreken concept rapportage V
Verwerken feedback en opstellen definitief rapport V V

 

Na de zomervakantie zult u over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd worden.

Meer weten? Bel gerust

Martha Koelewijn, adviseur

0180 - 442 692