Met ingang van 2020 hebben wij de procedure zoveel mogelijk vereenvoudigd voor scholen die ook bij het administratiekantoor van VGS zijn aangesloten. Voor een zieke medewerker hoeft slechts eenmalig een vergoedingsverzoek ingediend te worden. Dit kan digitaal via YouForce. De maanden die mogelijk nog resteren worden door ons automatisch toegekend.

Voor scholen die niet bij het administratiekantoor van VGS zijn aangesloten geldt dat ze elke maand een vergoedingsverzoek moeten indienen evenals de loongegevens en het ziektepercentage.

Ondanks dat de procedure voor verreweg de meeste scholen sterk vereenvoudigd is, blijft het zaak om alert te zijn op het tijdig indienen van het eenmalige vergoedingsverzoek. Voor het indienen van het vergoedingsverzoek heeft u 2 maanden de tijd. In de zomermaanden juni, juli en augustus zijn dit 3 maanden.

Tip:

Wij raden u aan om in het proces op school in te regelen dat er elke 1e van de maand een verloven-overzicht gedraaid wordt over de vorige maand. Dit is een overzicht in YouForce waarop staat wie er allemaal ziek zijn geweest. Op basis van dit overzicht kan gekeken worden voor wie er nog een vergoedingsverzoek moet worden ingediend.

Vragen? Neem gerust contact op!

Anne-Marie Casteleijn

info@gs-vitaal.nl / 0180 - 442 658