Voor een zieke medewerker hoeft slechts eenmalig een vergoedingsverzoek ingediend te worden. Dit kan digitaal via YouForce/AFAS. De maanden die mogelijk nog resteren worden door ons automatisch toegekend.

Hiervoor is het wel belangrijk dat deze gegevens actueel zijn. Ziek- en hersteldmeldingen en wijzigingen in het percentage arbeidsongeschiktheid dienen op tijd doorgegeven te worden. Hiermee voorkomt u dat de VFGS-vergoeding onterecht wordt uitbetaald.

Voor scholen die niet bij het administratiekantoor van VGS zijn aangesloten geldt dat ze elke maand een vergoedingsverzoek moeten indienen evenals de loongegevens en het ziektepercentage.

Voor het indienen van het vergoedingsverzoek heeft u 2 maanden de tijd. In de zomermaanden juni, juli en augustus zijn dit 3 maanden.

Oproep

Wij roepen u op de vergoedingsverzoeken op tijd in te dienen. Dit met het oog op het kunnen monitoren van de financiƫle ontwikkeling binnen VFGS.

Tip:
Wij raden u aan om in het proces op school in te regelen dat er elke 1e van de maand een verloven-overzicht gedraaid wordt over de vorige maand. Dit is een overzicht waarop staat wie er allemaal ziek zijn geweest. Op basis van dit overzicht kan gekeken worden voor wie er nog een vergoedingsverzoek moet worden ingediend.