Overzicht 'wat mag je vragen bij een (telefonische) ziekmelding'

Wat mag je vragen?