Een aantal van die tips en aandachtspunten op een rij:

  • Werk is van belang voor herstel. Het geeft zingeving, sociale contacten en structuur aan de dag, maar het risico bestaat dat je medewerker over zijn/haar eigen grenzen heen gaat met mogelijk gevolg van een (langdurige) terugslag. Begin rustig, neem de tijd en bouw het werk geleidelijk op. Biedt medewerkers ook vertrouwen en ruimte door te luisteren naar wat ze nodig hebben en uit te spreken welke mogelijkheden er zijn om het werk geleidelijk op te bouwen, zoals: ruimte om het werk anders in te delen over de week of meer afgebakende taken zonder tijdsdruk.
  • Direct leidinggevenden hebben een belangrijke rol in werkhervatting en aan het werk kunnen blijven met coronaklachten. Het is van belang dat deze leidinggevenden voldoende zijn toegerust om dit op een goede manier te doen.
  • Als werken nu niet lukt, is het belangrijk dat je met je medewerker in contact blijft. Hoe langer er geen contact is, hoe hoger de drempel wordt om elkaar weer te spreken. Daarnaast is het van belang om te blijven en horen zien hoe het met iemand gaat.
  • Schakel vooral ook hulp in van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts adviseert en begeleidt bij werkhervatting, het zoeken naar geschikt werk en mogelijke werkaanpassingen.

Vragen? Sparren?

Martha Koelewijn

0180 - 442 692