Zowel werk als privéleven

Uit het AWVN-onderzoek blijkt dat mentale klachten vaak ontstaan door een combinatie van omstandigheden in zowel de werk- als de privésfeer. Er zijn zorgen over de thuissituatie, door bijvoorbeeld mantelzorg of financiële zorgen, of werknemers leggen zichzelf hoge druk op om te excelleren. Werkdruk wordt in het AWVN-onderzoek het vaakst genoemd als werkgerelateerde oorzaak.

Norm

AWVN: “Het moet normaal zijn om aandacht te besteden aan mentale gezondheid op de werkvloer. Werkgevers kunnen dit doen door trainingen te faciliteren die werknemers bewust maken van hun eigen stressniveau, helpen om te zorgen voor een goede werk/privé-balans en hen aan te moedigen om hulp te vragen als dat nodig is. Om dit te ondersteunen kunnen werkgevers bijvoorbeeld opleidingsbudgetten of gelden uit scholingsfondsen beschikbaar maken. Daarnaast is het belangrijk om leidinggevenden te trainen op het herkennen van signalen bij werknemers, het creëren van een werksfeer waarin mentale klachten bespreekbaar zijn en hoe je dat gesprek vervolgens aangaat met een medewerker. Maar ook werknemers moeten zich er van bewust worden dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het voorkomen van mentale klachten.”

Inzetten op preventie?

Wil je (meer) werk maken van de mentale gezondheid van jouw werknemers? Je kunt GS-vitaal benaderen voor het opstellen van (preventief) verzuimbeleid of een gratis workshop voor medewerkers rondom onderwerpen als vitaliteit en werkdruk, bijvoorbeeld op een studiedag.

Het organiseren van gezonde voeding of beweging tijdens werk kan soms al een eenvoudige stimulans zijn voor medewerkers om bewuster om te gaan met de eigen gezondheid. Kijk voor meer inspiratie, tools en praktijkverhalen op gs-vitaal.nl/inspiratie.

 

Bron: AWVN.nl

Werkgeversvereniging AWVN adviseert werkgevers in heel Nederland rond arbeidsvoorwaarden (cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen) en over allerlei onderwerpen die te maken hebben met werkgeverschap zoals duurzame inzetbaarheid, arbeidsrecht en functiewaardering.

Neem gerust contact met ons op

Martha Koelewijn, adviseur

0180 - 442 692