Vanuit het onderzoek  van VFGS (onderdeel van GS-vitaal) naar ziekteverzuim bleek dat er 6 veelvoorkomende oorzaken zijn. In deze vervolgartikelenserie wordt per keer aandacht gevraagd voor één oorzaak. Hierbij wordt nadrukkelijk de link gelegd naar oplossingsmogelijkheden vanuit zowel de werkgever als de werknemer. In dit vijfde artikel zoomen we in op oorzaak 5: disbalans tussen werk en privé.

De privésituatie waarin een medewerker verkeert kan van grote invloed zijn op de ervaren werkdruk. Of een medewerker prettig in zijn vel zit hangt (mede) af van privé-gerelateerde factoren, namelijk gebeurtenissen die de desbetreffende persoon heeft meegemaakt (ervaring) en met welke zorgen en of uitdagingen hij momenteel te maken heeft. Denk hierbij aan mantelzorg en gezinsuitbreiding. Hoewel de werk-privé balans enige verwantschap heeft met eerder genoemde oorzaak ‘persoonlijkheid van een medewerker’ is de disbalans tussen werk en privé veelal niet geworteld in de medewerker zelf, maar hangt deze samen met de levensfase waarin een medewerker zich bevindt. Kijkend naar de medewerkers die vatbaar zijn voor een disbalans tussen werk en privé valt onderscheid te maken tussen de volgende categorieën:

Startende, jonge medewerkers

Naast het gegeven dat de overgang van het studenten- en een werkleven pittig kan zijn en dat een startende leerkracht tussen de 21 en 35 jaar moet wennen om een volledige dag/ week voor een klas te staan, bevindt deze groep zich veelal in een leeftijdsfase waarin veel privé gerelateerde veranderingen plaatsvinden. Denk aan een huwelijk, een nieuwe leefomgeving, een actief kerkelijk leven, gezinsuitbreiding enzovoorts.

  • Denk mee met starters. Zorg er bijvoorbeeld voor dat zij minder taakuren en coaching toegewezen krijgen. Op die manier kunnen zij in een rustiger tempo wennen aan het werkleven.

Singles (30-40’ers)

Vanuit de gesprekken met medewerkers en directieleden kan gesteld worden dat vrijgezelle 30-en 40’er het risico lopen dat zij opgaan in hun werkzaamheden. Het gedrag van deze groep medewerkers wordt bij thuiskomst niet altijd gecorrigeerd door hun sociale omgeving. Er is geen partner of kinderen die de medewerker uit de druk en sleur van het werkleven trekken. Casemanager Arno van Buuren herkent dit beeld en merkt in de praktijk dat uitval in deze groep groot is.

  • Stimuleer dat deze groep medewerkers ook reflectie in hun omgeving zoeken. Bied indien gewenst preventief coaching of consulten bij een psycholoog aan.

Oudere leerkrachten (55+’ers)

Ouderdomsgerelateerde klachten, zoals slechtziendheid of een verminderd energieniveau, kunnen ervoor zorgen dat werkzaamheden zwaarder worden voor leerkrachten. Bovendien is vallen (ICT-)ontwikkelingen vaak zwaarder voor deze groep, waardoor zij een achterstand oplopen ten opzichte van hun jongere collega’s. Ook in de privésituatie kunnen zich zorgen voor doen, denk aan de zorg of het verlies voor ouders.

  • Wees als leidinggevende flexibel richting de oudere leerkrachten. Ga bijvoorbeeld het gesprek aan over de mogelijke inzet van het duurzame inzetbaarheidsbudget.

Wilt u het gesprek aangaan met één van uw medewerkers? Neem eens contact met ons op om te kijken wat wij, geheel vrijblijvend, voor u kunnen betekenen.

Contact

Meer weten over het hele onderzoek?

Klik dan op de link hieronder. U vind een infographic met de belangrijkste uitkomsten. Ook is het onderzoeksrapport te downloaden.

Resultaten onderzoek ziekteverzuim