Begin van 2020 heeft stichting VFGS (onderdeel van GS-vitaal) een onderzoek gepubliceerd naar ziekteverzuim onder medewerkers in het primair onderwijs. In het onderzoek is gebleken dat er 6 veelvoorkomende oorzaken zijn van ziekteverzuim. In deze vervolgartikelenserie wordt per keer aandacht gevraagd voor één oorzaak. Hierbij wordt nadrukkelijk de link gelegd naar oplossingsmogelijkheden vanuit zowel de werkgever als de werknemer. In dit eerste artikel zoomen we in op oorzaak 1: de druk die vanuit de maatschappij neerkomt op de medewerkers.

Toenemende werkdruk

Administratieve verplichtingen, toenemende gedragsproblematiek in de klas, verregaande beelden over wat goed onderwijs zou moeten zijn, mondigheid van ouders. Zomaar een aantal verschijnselen waar u anno 2020 niet vreemd van op zult kijken. De toenemende druk die vanuit de maatschappij op het onderwijs wordt uitgeoefend kwam in het onderzoek dan ook naar voren als één van de belangrijkste oorzaken van het ziekteverzuim onder leerkrachten.

Werkdruk vs. werklast

De toenemende druk binnen het onderwijs valt voor de ene leerkracht zwaarder dan voor de ander. Dit valt te verklaren vanuit het verschil tussen werklast en werkdruk. De werklast van een medewerker is objectief vast te stellen in bijvoorbeeld les- en taakgebonden uren en heeft betrekking op de hoeveelheid werk die iemand feitelijk in een dag verricht. De werkdruk daarentegen hangt samen met de beleefde werklast en is subjectief. Denk hierbij aan de emotionele belasting die de zorg voor kinderen met zich mee kan brengen. Waar de ene werknemer de problematiek van kinderen kan loslaten bij het verlaten het schoolgebouw, ligt een andere leerkracht daar ‘s nachts wakker van. Een dergelijke intense betrokkenheid kan leiden tot een te zware druk die ervoor zorgt dat medewerkers uitvallen.

Hoe gaat ú als werkgever daar mee om?

Voor u, als directie en/of bestuurslid, is het van belang dat uw medewerkers inzetbaar en vitaal zijn en blijven. Dit onderstreept het belang van preventieve maatregelen rondom ziekteverzuim. Zorg er concreet voor dat uw personeel opgewassen is en blijft tegen de uitdagingen waarmee zij tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden te maken hebben. Denk hierbij aan:

  • Weet wat uw medewerkers bezig houdt. Blijf met hen in gesprek en bied met regelmaat een luisterend oor.
  • Zorg voor scholing, zodat uw medewerkers opgewassen blijven tegen de ontwikkelingen.
  • Help medewerkers om prioriteiten te stellen; wat moet, wat kan wachten?
  • Geef uw werknemers voldoende ruimte om zelf keuzes te maken en hun werk op hun manier in te richten, zolang zij goed presteren en energiek blijven.

Preventieve dienstverlening

Als zetje in de rug biedt GS-vitaal, in samenwerking met Pro Life zorgverzekering, zogenoemde online christelijke ‘zelfhulp’ modules van Eleos aan. Met behulp van deze laagdrempelige, anonieme* modules leren medewerkers klachten herkennen en krijgen ze informatie over (het ontstaan van) de klachten. Daardoor leren zij hun gedragingen en gewoontes te begrijpen en waar mogelijk te verminderen. In de hoop dat de modules het gesprek rondom de mentale weerbaarheid op gang brengt en bestaande schroom onder leerkrachten doorbreekt stelt GS-vitaal de tool gratis ter beschikking. Meer informatie hierover vindt u in dit nieuwsbericht.

*Persoonsgegevens zijn veilig omdat er volgens AVG-wetgeving wordt gewerkt. Eleos Zelfhulp verzorgt de cursussen. Zij zijn specialist in christelijke psychische zorg. Eleos deelt geen relatienummers of persoonsgegevens met GS-vitaal, Pro Life en werkgever.

Meer weten over het hele onderzoek?

Klik dan op de link hieronder. U vind een infographic met de belangrijkste uitkomsten. Ook is het onderzoeksrapport te downloaden.

Resultaten onderzoek ziekteverzuim