Vanuit het onderzoek van VFGS (onderdeel van GS-vitaal) naar ziekteverzuim bleek dat er 6 veelvoorkomende oorzaken zijn. In deze vervolgartikelenserie wordt per keer aandacht gevraagd voor één oorzaak. Hierbij wordt nadrukkelijk de link gelegd naar oplossingsmogelijkheden vanuit zowel de werkgever als de werknemer. In dit zesde en tevens afsluitende artikel gaan we in op medisch gerelateerd ziekteverzuim.

In de voorgaande artikelen hebben we stilgestaan bij diverse acties die ondernomen kunnen worden om ziekteverzuim te voorkomen en beperken. Hoe zit dat met medisch gerelateerd ziekteverzuim, zoals een ongeluk of ernstige ziekte? Daar kunt u, als schoolleider, vrij weinig in betekenen, toch?

Goed nieuws. Óók bij medisch gerelateerd ziekteverzuim kunt u het verschil maken voor uw medewerkers.

 

Zieke medewerkers en medewerkers die recentelijk ziek zijn geweest hebben vanuit hun ervaring namelijk aangegeven dat de inzet van een school bepalend is voor het herstelproces. Zo is duidelijk geworden dat een passende begeleiding tijdens het verzuimtraject belangrijk is. Regelmatige persoonlijke betrokkenheid van zowel de leidinggevende als de overige collega’s blijkt daarbij een belangrijke rol te spelen. Daarbij komt ook de duidelijkheid die verschaft wordt over het verloop van het traject en de verantwoordelijkheden van betrokken partijen (zoals de arbo-arts en een casemanager) ten goede aan het herstel van een medewerker.

Hoe biedt u een passende begeleiding?

  1. Verzuimbeleid. Stel een helder beleid op rondom ziekte en re-integratie, zodat duidelijk wordt hoe een school behoort om te gaan met ziekmeldingen, verzuimbeheersing en -begeleiding. In het beleid moet duidelijk worden wie wat en wanneer doet tijdens een verzuimtraject en de re-integratie van een medewerker. Het is van belang dat er door de werkgever en werknemer samen afspraken worden gemaakt over het verloop van het traject, zodat er helderheid ontstaat rondom de verwachtingen en verplichtingen van de betrokkenen.
  2. Persoonlijke aandacht. Het slagen van het beleid hangt, naast de procesmatige aanpak, samen met een stuk persoonlijke aandacht van de werkgever naar de zieke medewerker. Stem concreet af op welke wijze je als werkgever aandacht wilt geven zodat je aansluit bij de behoeften van de medewerker; hetzij telefonisch, bezoekjes, contact met het team, etc. én volg dat op.
  3. Casemanager. Advisering door een casemanager is daarbij vaak van toegevoegde waarde.
Een passende begeleiding klinkt eenvoudig. Toch blijkt dit in de praktijk niet altijd het geval. In 81% van de gevallen blijkt zelfs dat er geen beleidsplan is of dit niet functioneert. Daar kunt u verandering in brengen! - Martha Koelewijn

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op. Ik vertel u graag waarin GS-vitaal u, kosteloos of tegen een gereduceerd tarief, kan ondersteunen.

Contact

Meer weten over het hele onderzoek?

Klik dan op de link hieronder. U vind een infographic met de belangrijkste uitkomsten. Ook is het onderzoeksrapport te downloaden.

Resultaten onderzoek ziekteverzuim